Werkbezoek Buma aan Amstelveen in Boekhandel Venstra

Graag nodigen wij u uit  voor het bijwonen van een discussieavond met  onze CDA-partijleider  Sybrand Buma, op maandag 10 februari in Amstelveen. De discussieavond zal plaatsvinden in boekhandel Venstra, Stadsplein 102, 1181 ZM Amstelveen. 

We zijn zeer verheugd over het bezoek van de heer Buma. Ook dat hij bereid is gevonden  in  debat te gaan met Amstelveense experts en ervaringsdeskundigen. Aan de hand van stellingen zal de discussie, onder leiding van een moderator, worden gevoerd.

De indieners van deze stellingen zijn:

-          HWC-leerlinge Noucka van der Zaag, beste debater in de debatwedstrijd tussen scholieren en raadsleden in 2013,

-          debater Bob Alberts van debatvereniging ASDV Bonaparte,

-          Amstelveense ondernemers de OA-bestuursleden Linda van der Hoorn en Peter Le Cuivre,

-          Bestuurder Irene Hermans van Brentano

-          Roel de Bruijne van Ons Tweede Thuis,

-          OLGA, bemensing WMO-loket

-          Nicole Penterman licht toegang tot de arbeidsmarkt toe. 

De inloop van deze avond is vanaf 19.00 uur- 19.30 uur, discussie 19.30 uur – 20.30 uur. Vanaf 20.30 uur- 21.00 uur is onder het genot van een drankje  een meet & greet moment  met de heer Buma in Café Venstra.

 Om zoveel mogelijk Amstelveners bij deze discussieavond te betrekken, willen wij vragen om per persoon 3-5 bekenden mee te nemen. We hopen u allen te mogen begroeten!

Wilt u de avond graag bijwonen maar heeft u een probleem met vervoer naar de boekhandel, laat u ons dit dan weten en wij regelen iets.

 Hartelijke  groet

 Campagne team CDA Amstelveen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.