07 juli 2019

CDA en ChristenUnie pleiten voor Amstelveense kerkenvisie

Amstelveen • ChristenUnie en CDA in Amstelveen zullen tijdens de behandeling van de Perspectiefnota op woensdag 10 juli 2019 pleiten voor een duurzame toekomstvisie voor kerken en religieus erfgoed.

In een motie zullen beide fracties het college verzoeken om zo’n visie op te stellen, samen met de kerkeigenaren en burger- en erfgoedorganisaties. Als eerste aanzet zou daartoe een bijeenkomst moeten worden georganiseerd met alle belanghebbenden.

Onderhoud kerkgebouwen
Amstelveen beschikt over een groot aantal monumentale kerkgebouwen: acht kerkgebouwen zijn een gemeentelijk monument en vier een rijksmonument. Door een teruglopend kerkbezoek staat het voortbestaan van veel kerken onder druk, benadrukt fractievoorzitter Bert de Pijper van de ChristenUnie. ‘Het wordt voor de eigenaren steeds moeilijker om al dan niet zelfstandig exploitatie en onderhoud van de gebouwen te bekostigen.’

Amstelveners onderkennen volgens ChristenUnie en CDA het belang van behoud van deze monumentale kerken en hun interieurs. De Pijper: ‘Dat geldt voor iedereen: jong en oud, religieus of niet-religieus.’

Gezamenlijk gebruik
Beide fracties willen dat in de kerkenvisie de mogelijkheden worden onderzocht van gezamenlijk gebruik en beheer van de kerkgebouwen en in het uiterste geval herbestemming van de kerken. CDA-fractievoorzitter Pier Rienks: ‘Het is belangrijk dat dit cultureel erfgoed van Amstelveen voor de toekomst bewaard blijft en benut kan worden voor de samenleving.’

Volgens Bert de Pijper moet de op te stellen kerkenvisie aansluiten bij de vorig jaar vastgestelde Erfgoednota. Het kan ook als bouwsteen dienen voor de toekomstige omgevingsvisie.

In de motie wordt het college opgeroepen om een speciaal daarvoor in het leven geroepen uitkering van 25.000 euro aan te vragen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.