16 december 2020

CDA en D66: stimuleer bewoners bij watervriendelijk maken van tuinen

AMSTELVEEN • Bewoners van Amstelveen moeten volgens het CDA een positief zetje in de rug krijgen als ze hun tuinen watervriendelijk willen inrichten door bijvoorbeeld het afkoppelen en opvangen van het hemelwater.

De fractie zal woensdag tijdens de raadsvergadering het college verzoeken om gedurende een periode van twee jaar te gaan werken met een parttime klimaatadapatie-coach. De motie wordt mede ingediend door D66.

Eenvoudig en beproefde methode
Het afkoppelen van hemelwater is volgens beide partijen een zeer effectieve, beproefde, eenvoudige en relatief goedkope maatregel om tijdens piekbuien de riolering minder te belasten. Daardoor zal het risico op overstoren van het rioolwater naar het oppervlaktewater worden voorkomen. ‘Het afkoppelen is nog effectiever als deze gepaard gaat met opvang van het hemelwater in moderne regentonnen of via infiltratiedekken in de tuinbodem. Ook heel effectief is als de tuin met zand kan worden opgehoogd, waardoor het water heel langzaam naar de bodem kan zakken.’

Subsidie
‘Bewoners zouden ook nog extra moeten worden door een substantiële bijdrage van de gemeente in de kosten’, aldus Pier Rienks. ‘Daarbij zal moeten worden onderzocht welke bewonersactiviteiten en maatregelen nog meer in aanmerking komen voor subsidiëring.’

Actieprogramma
Ook moet er volgens beide fracties een actieprogramma ‘Beter gebruik van hemelwater’ worden opgezet met een speciale voorlichtingscampagne in samenwerking met Natuur- en Milieueducatie (NME) en Rainproof Amsterdam/Amstelveen. Bij al deze acties moet de samenwerking worden gezocht met plaatselijke tuincentra/hoveniers en water-installateurs.

De kosten kunnen volgens CDA en D66 worden bekostigd uit de reserve duurzaamheid.

Amstelveen, woensdag 16 december 2020

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.