28 november 2020

Vraagtekens bij sneltestlocatie bij Stadshart

CDA-raadslid Sandra van Engelen heeft op 18 november vragen gesteld aan het college over de onlangs geopende corona sneltestlokatie in het winkelcentrum Stadshart op het adres Rembrandtweg 6. Deze locatie is alle dagen van de week in wisselende tijden geopend en geeft de mogelijkheid aan particulieren en bedrijven een door het RIVM gevalideerde antigenen neusswabtest en een antistoffen bloedtest uit te laten voeren. Van beide testen is na 15 minuten de uitslag bekend.

Alhoewel het CDA voorstander is van zoveel mogelijk testlokaties, heeft de partij in dit geval  zorgen omtrent deze locatie. Vandaar de volgende schriftelijke vragen aan het college: 

1.Is het college op de hoogte gesteld van de vestiging van deze medische dienstverlener in het Winkelcentrum Stadshart?

2.Weet het college of er specifieke voorwaarden zijn waar een testlocatie aan moet voldoen?

3.Als er specifieke voorwaarden zijn waar een testlokatie aan moet voldoen; is het college op de hoogte of deze testlocatie aan die voorwaarden voldoet?

4.Aangegeven wordt dat de testlokatie makkelijk bereikbaar is met o.a. het OV.

De GGD  richtlijnen geven echter aan zo weinig mogelijk tot NIET met het OV naar een testlokatie te gaan;  immers je hebt klachten en onderweg naar de testlokatie kan overdracht van het virus plaatsvinden. Bij het  maken van een afspraak bij de GGD wordt dit gegeven (niet met het OV komen) mondeling bevestigd en wordt dit nogmaals  in de bevestigingsmail gemeld.

4a. Deze testlokatie bevindt zich midden in het centrum van Amstelveen, op een drukbezochte plek. De testlocatie is niet van de GGD. Wij gaan er vanuit dat voor elke testlocatie dezelfde richtlijnen van toepassing zijn. Is dat het geval?

4b. Is met de GGD overleg geweest om op bovengenoemde plek een sneltestlokatie te vestigen?

4c. Zijn er bij de toewijzing van de locatie aan de Rembrandtweg bepaalde criteria gehanteerd of staat het een ieder vrij een initiatief tot het inrichten van een sneltestlokatie te nemen?

5.De altijd druk bezochte vrijdagmarkt Stadshart/Rembrandtweg bevindt zich direct  voor de snelttestlokatie.

5a Wordt hiermee niet een onnodig risico genomen dat meer mensen besmet raken?

6. Zijn er alternatieve locaties onderzocht voor de vestiging van een sneltestlocatie?

7..De uitslagen van gevalideerde testen worden normaliter gebruikt en verwerkt in het bron- en contactonderzoek van het RIVM dat dagelijks uitgevoerd wordt.

7a. Worden de testresultaten van de sneltestlokatie aan de Rembrandtweg aangeleverd bij de GGD en meegenomen in die dagelijkse update?

8. De kosten voor de testen die bij de GGD worden afgenomen zijn gratis. De kosten voor de neusswabtest en antistoffenbloedtest kosten in de sneltestlokatie respectievelijk 49 en 99 euro zijn. Voor een werkgever kunnen deze kosten al snel oplopen tot aanzienlijke bedragen.

8a. Kunnen werkgevers in aanmerking komen voor vergoeding van deze kosten?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.