09 juni 2021

Vurig pleidooi CDA Amstelveen voor bescherming weidevogels

Amstelveen • CDA Amstelveen heeft woensdag tijdens de raadsvergadering middels een motie aandacht gevraagd voor bescherming van de weidevogels in de Middelpolder en de Bovenkerkerpolder. De motie werd unaniem gesteund.

Aanleiding om de motie in te dienen is het Aanvalsplan Grutto, dat eind vorig jaar tot stand kwam onder leiding van oud-minister Pieter Winsemius. Hij schreef het plan samen met een groot aantal provincies en natuurorganisaties. De grutto is als symbool gekozen om aandacht te vragen voor de noodzakelijke bescherming van bedreigde weidevogels. In het Aanvalsplan wordt gepleit voor grote aaneengesloten beschermde weidevogelgebieden van circa duizend hectare.

Open polders
Ook in Amstelveen is het volgens het CDA nodig dat de polders open en aaneengesloten gebieden blijven, zonder bebouwing of verdere verstoring en versnippering ‘Dit betekent bijvoorbeeld geen zonneweides of verdere verpretting van de natuur’, zegt CDA-fractievoorzitter Pier Rienks. ‘Het is de vraag of de huidige bestemmingsplannen voldoende garanties bieden dat dit niet gaat gebeuren.’

Agrarisch natuurbeheer
Het CDA is onder de indruk van de werkzaamheden van de boeren die al jarenlang meedoen aan agrarische natuur- en landschapsbeheer in de Bovenkerkerpolder en de Middelpolder. Zij proberen op hun eigen percelen ideale omstandigheden te creëren voor de grutto en de andere weidevogels. Bijvoorbeeld door nestbescherming, vernatting van de percelen, gebruik van kruidenrijk grasland en natuurlijk bemesting, het uitstellen van de maaidatum naar half juni en door predatorenbeheer.

Mais
De gemeente Amstelveen kan volgens het CDA ook concreet bijdragen door bijvoorbeeld geen mais te laten groeien op de 55 hectare gemeentegrond langs de Nesserlaan. Pier Rienks: ‘Mais verstoort de openheid van het gebied en zorgt tijdens droge perioden voor keiharde grond. Heel slecht voor de weidevogels. Daar zie ik een eerste gelegenheid om met dit Aanvalsplan in de hand nog eens kritisch naar te kijken.’

Het CDA vraagt in de motie aan het college welke elementen uit het Aanvalsplan Grutto toegepast kunnen worden in Amstelveen. Bij dit onderzoek moeten ook de boeren en andere grondeigenaren in de Bovenkerkerpolder en Middelpolder worden betrokken.

Amstelveen, 2 juni 2021

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.