19 mei 2017

'Blij met antwoorden van B&W over Kindertelefoon, AKJ en Sensoor'

 

Op 10 mei heeft de CDA-fractie antwoorden gekregen op haar vragen inzake de inzet van het college B&W voor het behoud van Stichting de Kindertelefoon, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en de Stichting Sensoor.

De fractie is heel blij met de antwoorden van het college, omdat het college, net als de CDA-fractie, “waarde hecht aan continuering van de dienstverlening van deze partijen.”

Omdat de stichtingen niet meer landelijk – vanuit de VNG – gefinancierd kunnen worden, moeten deze organisaties door de gemeenten gefinancierd worden. Daartoe moeten de stichtingen met elke gemeente apart een financieringsovereenkomst sluiten.

Het college van B&W heeft nu in antwoord op de vragen van de CDA-fractie laten weten dat het voornemens is om met alle hierboven genoemde stichtingen een overeenkomst te sluiten, zodat alle organisaties, als het aan de gemeente Bloemendaal ligt, hun dienstverlening kunnen voortzetten.

Alle vragen en antwoorden vindt u in het document dat u VIA DEZE LINK kunt downloaden en lezen.

U komt dan op de website van de gemeenteraad, op de pagina met de collegebrieven aan de raad, die zijn verstuurd in mei 2017.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.