14 juni 2022

Brede Coalitie Bloemendaal

Een brede coalitie (D66, Groen Links, PvdA, Zelfstandig Bloemendaal en CDA) blijkt op dit moment helaas niet haalbaar. We betreuren het dat de beoogde coalitie niet doorgaat. Wij hadden vertrouwen in een brede coalitie met een veelbelovend akkoord voor een toekomstbestendig Bloemendaal. Partijen vonden elkaar op strategische thema’s voor woningbouw en huisvesting voor kwetsbare groepen (waaronder statushouders). Ook de energietransitie, intensivering van participatie met bewoners, organisaties en bedrijven en integer en respectvol besturen waren belangrijke thema's. De wijze waarop beide voorgaande formatie(s) zijn gestrand, kent alleen maar verliezers. Daar is niemand bij gebaat.

Hoe verder?

Alle betrokken partijen hebben (D66, Groen Links, PvdA, Zelfstandig Bloemendaal en CDA) in de afgelopen weken hard gewerkt aan een mooi coalitieakkoord. Het CDA zet nu in op het alsnog realiseren van een goed coalitieakkoord, met een voor alle inwoners van Bloemendaal positief toekomstperspectief.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.