29 april 2021

Grenzen aan het volbouwen van Bloemendaal

Het CDA heeft in de raadsvergadering van donderdag 15 april jl. voor het voorstel Woonakkoord regio Zuid-Kennemerland gestemd. Voor de hele regio is de woningopgave de komende jaren 11.650 woningen, waarvan Bloemendaal 300 woningen voor haar rekening neemt. Het woonakkoord is vastgesteld voor de komende vier jaar. Het lukt Bloemendaal in deze periode goed om 300 huizen te bouwen en daarmee haar bijdrage te leveren aan het verminderen van een groot tekort aan woningen in de regio. Dit komt omdat er een aantal bouwprojecten op stapel staan waaronder de geplande woningbouw in Dennenheuvel en het realiseren van woningbouw in Bennebroek in Vogelenzang.

Of het ook op de langere termijn Bloemendaal gaat lukken om door verdichting meer woningen te bouwen, is voor de fractie van het CDA een grote vraag. Nagenoeg alle mogelijke bouwlocaties zijn dan inmiddels gebruikt waardoor de gemeente genoodzaakt is om snippergroen als speeltuintjes, parken en paskeerterreinen vol te bouwen met woningen. Voor het CDA is dit niet bespreekbaar omdat dit naar onze mening ten koste gaat van de kwaliteit van de leefbaarheid in Bloemendaal. Om regionaal toch voldoende woningen te bouwen zal volgens het CDA vooral gekeken moeten worden naar de Haarlemmermeer en de grote plattelandsgebieden ten noorden van de regio IJmond.

Ton Bruggeman

Gemeenteraadslid CDA-Bloemendaal

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.