28 december 2020

Westelijke Randweg 1

De jongerenhuisvesting aan de Westelijk Randweg houdt de gemoederen bezig.

Tijdens de commissievergadering Grondgebied van 1 december jl. constateerde het CDA, samen met ander partijen, dat het collegevoorstel nog steeds onvoldoende aansloot bij het amendement van januari 2019. Met name aspecten als veiligheid (fijnstof, geluid, nabijheid van hoogspanningsstation) en een goede ruimtelijke ordening (bouwmassa, hoogte, parkeren) vormden aanleiding voor kritische vragen.

In de raadsvergadering van 17 december heeft een meerderheid in de raad met een ordevoorstel besloten het voorstel van de agenda te halen en daarmee te voorkomen dat het hele plan wordt weggestemd.

De gemeenteraad krijgt een nieuwe kans zich uit te spreken over een aangepast plan, waarmee zowel invulling wordt gegeven aan het Regionaal Actieprogramma Wonen, evenals huisvesting voor jongeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.