Wiebe Schmitz

# 5

Onze gemeente is gezegend met veel voorzieningen, verenigingen en sportclubs. Dat kan alleen door de inzet van grote aantallen vrijwilligers en donateurs, geholpen waar mogelijk door de gemeente. Voor mij zijn de bepalende kenmerken daarbij samenwerken, rekening houden met anderen en maatwerk door de gemeente. Dat laatste kan beter in een zelfstandige gemeente Bloemendaal dan als we opgaan in een grotere gemeente. Het CDA is voor mij een partij die iedereen erbij wil houden en op constructieve wijze gezamenlijk de goede dingen behouden en waar nodig aanpassen en verbeteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.