27 januari 2017

CDA-Europarlementariërs bezoeken Koninklijke Marine in Den Helder

Vrijdag 27 januari bezoekt de CDA-delegatie uit het Europees Parlement Den Helder voor een werkbezoek bij de Koninklijke Marine. Het bezoek staat helemaal in het teken van het werk van de Koninklijke Marine en de toenemende spanningen in de wereld. 

Delegatieleider Esther de Lange: “Met Presidenten Putin en Trump als buren is het in ons deel van de wereld er niet veel veiliger op geworden. En wij merken nu hoe urgent ons probleem is. Het is dan ook van belang dat we in Nederland en Europa het strategische belang van onze legers gaan onderkennen en de samenwerking van onderop met buurlanden opzoeken. Daarom zijn wij naar Den Helder gekomen vandaag.”

Als het om de Europese samenwerking gaat is Den Helder namelijk een goed voorbeeld hoe we van onderop onze defensie kunnen versterken in Europa. “De Nederlandse en Belgische marines worden vanuit Den Helder aangestuurd en er wordt ook gewerkt aan een nauwere samenwerking met de Baltische-staten, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. Dit is cruciaal, want als de NAVO niet kan of wil optreden moeten Europese landen in staat zijn hun eigen broek op te houden. Denk dan bijvoorbeeld ook aan het borgen van een effectieve Europese buitengrens op de Middellandse zee," aldus De Lange.

CDA-fractievoorzitter van het CDA Den Helder, Roy Slort is erg blij met de komst van de Leden van het Europees Parlement. “Het CDA in Den Helder heeft zich altijd ingezet voor het belang van een sterke Koninklijke Marine in Den Helder. Voor onze veiligheid en de werkgelegenheid is dit van cruciaal belang. Het is heel goed dat deze discussie ook Europees gevoerd wordt.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.