09 maart 2017

’Er is een Deltaplan voor Defensie nodig’

De krijgsmacht is niet geholpen met een paar honderd miljoen euro extra. ,,Er is een Deltaplan voor Defensie nodig”, zei oud-vlootvoogd Matthieu Borsboom gisteren. Hij kreeg gelijk van CDA-Kamerlid Raymond Knops.

Tijdens een goed bezochte CDA-bijeenkomst over de verkiezingen en Defensie in de Dukdalf werd de pijn die de krijgsmacht de afgelopen jaren geleden heeft, niet onder stoelen of banken gestoken. ,,Het was niet leuk om in het Noordhollands Dagblad te lezen dat ook onze partij Defensie heeft laten vallen”, vertelde Knops. ,,Dat geldt in ieder geval niet voor de afgelopen vier jaar waarin ik samen met de SGP voorstellen heb gedaan om 800 miljoen meer uit te trekken voor de krijgsmacht en het personeel. Helaas konden we geen beweging krijgen in de VVD en PvdA.”

Dat lukte Knops ook niet tijdens zijn laatste motie waarin hij voor een goede oplossing voor het AOW-gat pleitte. ,,Maar na de verkiezingen kan het een ander verhaal worden”, betoogde de Defensie-woordvoerder van de christen-democraten. ,,Het dichten van dat onterechte AOW-gat voor militairen kost 13 miljoen per jaar. Dat moet echt mogelijk zijn. Zeker als we ons plan kunnen verwezenlijken om binnen vier jaar 2 miljard meer te begroten voor de krijgsmacht.” 

Provinciale weg

Er waren diverse sprekers die het hoofdonderwerp van de middag van diverse kanten belichtten. Kees Turnhout pleitte er voor het militaire personeel op de eerste plaats te zetten. Borsboom wil met een Deltaplan Defensie de luister van weleer teruggeven: ,,Doen we niet genoeg, dan glijdt dit mooie bedrijf steeds verder af. Nederland moet de problematiek via diverse assen aanpakken. Het is mogelijk.”

Gedeputeerde Jaap Bond sprak over een betere bereikbaarheid van stad en regio: ,,Niet door een snelweg van de A7 naar Den Helder, want dat plan haalt het niet. We willen als provincie graag de N9 van het Rijk overnemen. Dan kunnen we de weg meer prioriteit geven.”

Vanuit de zaal pleitte Peter van Maurik er voor dat de politieke partijen zich na de verkiezingen aan hun woord houden en niet de beloften aan militairen breken zoals de afgelopen jaren vaak het geval was. 

Bal

Kamerlid Knops pakte de bal op: ,,Onze partij wil een substantieel bedrag in de krijgsmacht steken. Er zijn twee partijen die nog meer willen doen, maar je moet je afvragen of die straks meepraten bij de vorming van een kabinet. Het gaat in de politiek toch om massa, je hebt veel stemmen nodig om gewicht in de schaal te leggen.”

,,De peilingen zien er voor onze partij goed uit, maar als je gaat onderhandelen over een regeerakkoord krijg je te maken met de belangen van andere partijen. Dan is het zaak om de rug recht te houden en te staan voor wat je belangrijk vindt. Ik ben zelf militair geweest en het gaat me aan het hart als ik zie hoe er de afgelopen regeerperiode met het personeel is omgegaan. Daar moet een einde aan komen. Minister Hennis heeft haar best gedaan, maar het kabinet liet haar barsten.”

Bron: NHD

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.