29 september 2023

Robert Bak stelt vragen over de afsluiting Kooybrug.

Raadslid Robert Bak heeft in de commissie Stadsontwikkeling & Beheer vragen gesteld over de afsluiting van de Kooybrug. Vragen over de omrijroutes en de eventuele alternatieven.

Reactie van de wethouder: er zijn constructieve overleggen met Rijkswaterstaat, maar er is waarschijnlijk geen zicht op een alternatief. Omrijden via bijvoorbeeld het Marineterrein is niet mogelijk vanwege verhoogde paraatheid in verband met de oorlog in de Oekraïne.

Benieuwd naar de volledige reactie vanuit het college, zie

https://gemeenteraad.denhelder.nl/.../19:30/Actuele-vragen

De vragen waren:

Constaterende dat onze wethouder via de media laat weten brandbrief te hebben gestuurd naar rijkswaterstaat. Dat via de media kanalen uit Noord Holland wordt gesproken over verschillende periodes van afsluiting kooybrug willen wij graag de volgende vragen stellen namens het CDA.

  • Is er nu een duidelijke planning bekend bij het college over de werkzaamheden van de kooybrug en wanneer deze nu werkelijk gesloten is?  En als deze er is, kan dit middels een officiële verklaring met de raad en inwoners worden gedeeld.
  • Is de wethouder op de hoogte van het feit dat wethouder Heddes van de gemeente heeft gezegd dat hij de vlotbrug in het zand wilt afsluiten voor verkeer? Deze afsluiting was er niet toen de stolpenbrug in de gemeente schagen dicht was een lange periode voor onderhoud
  • Kan dit zomaar worden gedaan, of is er via de veiligheidsregio of middels de burgemeesters hierover overleg geweest? die gaan immers ook over de openbare veiligheid.
  • Is er bekend of RWS  verkeersmaatregelen gaat nemen mbt de afsluiting, denkend aan verkeersregelaars in 't zand, pondje hollandskroon/ Den helder, stolpenbrug? Zo niet gaat de gemeente hierin dan de regie en uiteindelijk de kosten voor nemen?
  • Een alternatief via het marineterrein / schutsluis zou een optie zijn.  Zijn hier gesprekken over gevoerd door RWS/Defensie/Provincie ? en of kan de wethouder hier nog een rol in spelen?

Raadslid Robert Bak heeft in de commissie Stadsontwikkeling & Beheer vragen gesteld over de afsluiting van de Kooybrug. Vragen over de omrijroutes en de eventuele alternatieven.

Reactie van de wethouder: er zijn constructieve overleggen met Rijkswaterstaat, maar er is waarschijnlijk geen zicht op een alternatief. Omrijden via bijvoorbeeld het Marineterrein is niet mogelijk vanwege verhoogde paraatheid in verband met de oorlog in de Oekraïne.

Benieuwd naar de volledige reactie vanuit het college, zie

https://gemeenteraad.denhelder.nl/.../19:30/Actuele-vragen

De vragen waren:

Constaterende dat onze wethouder via de media laat weten brandbrief te hebben gestuurd naar rijkswaterstaat. Dat via de media kanalen uit Noord Holland wordt gesproken over verschillende periodes van afsluiting kooybrug willen wij graag de volgende vragen stellen namens het CDA.

  • Is er nu een duidelijke planning bekend bij het college over de werkzaamheden van de kooybrug en wanneer deze nu werkelijk gesloten is?  En als deze er is, kan dit middels een officiële verklaring met de raad en inwoners worden gedeeld.
  • Is de wethouder op de hoogte van het feit dat wethouder Heddes van de gemeente heeft gezegd dat hij de vlotbrug in het zand wilt afsluiten voor verkeer? Deze afsluiting was er niet toen de stolpenbrug in de gemeente schagen dicht was een lange periode voor onderhoud
  • Kan dit zomaar worden gedaan, of is er via de veiligheidsregio of middels de burgemeesters hierover overleg geweest? die gaan immers ook over de openbare veiligheid.
  • Is er bekend of RWS  verkeersmaatregelen gaat nemen mbt de afsluiting, denkend aan verkeersregelaars in 't zand, pondje hollandskroon/ Den helder, stolpenbrug? Zo niet gaat de gemeente hierin dan de regie en uiteindelijk de kosten voor nemen?
  • Een alternatief via het marineterrein / schutsluis zou een optie zijn.  Zijn hier gesprekken over gevoerd door RWS/Defensie/Provincie ? en of kan de wethouder hier nog een rol in spelen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.