27 juni 2018

Reactie fractievoorzitter Harmen Krul op coalitieakkoord

Vanavond zijn de handtekeningen gezet onder het coalitieakkoord. Een einde van een lange periode luidt zo het begin van iets nieuws in. Laten we het vertrekpunt van deze coalitie net vergeten. Waar staan we eigenlijk als gemeente? De Koninklijke Marine gaat fors investeren en hebben extra arbeidskrachten nodig, hierdoor zal de vraag naar huisvesting en voorzieningen toenemen. Dit zal leiden tot toegenomen draagkracht van onze voorzieningen, ons onderwijs en onze economische activiteiten. Den Helder kan vooruitkijken, we zijn trots op alles wat zó goed gaat nu. Maar er is nog een hoop te doen, een hoop te verbeteren. 

Dit akkoord onderschrijft onze oproep aan de lokale politiek om positief met elkaar samen te werken. Om een streep onder het verleden te zetten. Om na al die jaren het óver elkaar praten los te laten en om mét elkaar te gaan praten. We zijn blij dat het akkoord niet alleen vol met goede intenties staat, maar ook met concrete instrumenten om die verandering handen en voeten te geven. Wij zullen als fractie de schildwachten zijn van deze afspraken en elkaar en andere partijen aanspreken mochten we verzanden in oude gewoontes.

We zijn verheugd dat ook de agrarische sector in onze gemeente nu de aandacht krijgt die het verdient. Onze agrariërs zijn een belangrijke economische kracht voor de regio en met de uitvoering van dit akkoord kunnen zij eerlijk concurreren met onze buurgemeentes, onze wethouder gaat zich hier hard voor maken in het college.

Op het sociaal domein zijn lastige keuzes gemaakt. Het besluit om te bezuinigen doet pijn, ook voor ons. Maar echt pijn zal het doen wanneer we wegkijken van de stijgende kosten, wegkijken van het oplopend verschil tussen inkomsten en uitgaven. Vanochtend werden er landelijk moties om hersteloperaties in het sociaal domein te realiseren gepresenteerd. Ook om die reden is het van belang dat het CDA zowel plaatselijk als landelijk meedoet. Wij zullen met onze lokale kennis sterk bepleiten dat kabinet en gemeenten samen optrekken in een sociale politiek.

Om een brug te kunnen slaan, heb je twee oevers nodig. In onze prachtige gemeente laten we de oever van wantrouwen en misgunnen achter ons. Ik kijk met mijn CDA vooruit, naar de toekomst. Positief en vol vertrouwen. Die brug heb ik willen slaan. Daar gaan we nu over. Het maakt me trots dat we dat voor Den Helder mogen doen. 

Harmen Krul, Fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.