Joëlle Cueche Hernandez

Commissielid

1.     Een veilige gemeente

Naar een eerlijke rechtsstaat voor iedereen

Ieder mens telt, ieder mens is gelijkwaardig aan de ander. Dat is helaas in de harde praktijk van alledag niet vanzelfsprekend. Door middel van het aangaan van samenwerkingen op het gebied van sociaal maatschappelijke veiligheid, kan dit worden gerealiseerd. 

2.     Schouder aan schouder

Want samen kan je een verschil maken 

De kracht van samen! Samenwerkingen tussen verschillende organisaties. Bruggen bouwen tussen verschillende doelgroepen, zodat er meer eenheid gecreëerd wordt. 

We hebben elkaar nodig!

3.     Gelijke kansen op het gebied van woningbouw 

Voor ieder een plek om thuis te komen

Hierin moet verandering komen. Er moeten meer woningen beschikbaar komen voor jongeren. Jongeren in nood, studenten of gezinnen die een woning nodig hebben moeten voorrang krijgen op een koop- of huurwoning. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.