11 februari 2018

Voorlichting over veiligheid op alle fronten

Bij de Brandweer te Bussum was CDA-lijsttrekker Jos de Lange gastheer bij een speciale voorlichtingsavond over lokale veiligheid. Als eerste kwamen de onderwerpen huiselijk geweld en brandpreventie aan de orde. Met deskundige presentaties van politie- en brandweerspecialisten én Karen Schaap van het Oranjehuis (een blijf van me lijf huis). CDA-kandidaat en oud-brandweercommandant Carl Gerkens vertelde over de belangrijke rol van vrijwilligers bij de brandweer.

De open avond was leerzaam voor alle aanwezigen, waaronder veel kandidaat raadsleden. Een daarvan was Joan Eijpe, woordvoerder veiligheid en CDA nummer zes bij de komende verkiezingen. Joan was onder de indruk. “Als zoon en broer van een brandweerman, wist ik al hoe kwetsbaar je woning is voor brand. Maar ik stond ervan te kijken hoe kwetsbaar gezinnen zijn voor huiselijk geweld. Elke tien minuten komt er bij 112 een melding van huiselijk geweld binnen. En het komt overal voor, bij ons net zo vaak als in Amsterdam. De komende raadsperiode ga ik me richten op meer preventie!”

Het hoogtepunt van de avond was de bijdrage van Willemien Koning, vrouwenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties en in het dagelijks leven provinciaal statenlid voor het CDA Noord-Holland. In oktober zal Willemien de voltallige algemene vergadering van de VN te New York toespreken over veiligheid van vrouwen wereldwijd. Willemien, van huis uit boerin, zal spreken over ‘female empowerment’, het verbeteren  van de kwetsbare positie van plattelandsvrouwen in ontwikkelingslanden. “Als je de vrouwen in een boerenbedrijf versterkt, versterk je het hele gezin, daarmee het hele bedrijf, de voedselproductie én dus de hele samenleving!” gaf zij een voorproefje van haar speech.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.