22 juni 2020

CDA Gooise Meren; direct aan de slag met schone energie

Op dit moment worden er plannen gemaakt rondom de regionale energie strategie(de RES).

Het doel van de RES is om ervoor te zorgen dat we in de toekomst duurzaam energie opwekken, dit is belangrijk voor het klimaat.

Op dit moment denkt de regio Gooi en Vechtstreek ongeveer 0,32 terawatt duurzaam op te wekken.
Dit klinkt als een mooi aantal, maar we gebruiken in Gooi en Vechtstreek ongeveer 3,2 terawatt aan energie.

Dit is dus ongeveer 10% dat we duurzaam kunnen opwekken wat we gebruiken.

Experts zeggen dat het moeilijk is in de Gooi en Vechtstreek omdat er veel beschermde dorpsgezichten zijn(bijvoorbeeld de vesting van Naarden) waar je lastig zonnecellen kan neerzetten.

Daarnaast is het lastig om de hei(een beschermd natuurgebied) vol te zetten met windmolens.

Wij snappen dat het lastig is, maar wij denken ook dat het meer dan 10% kan zijn.

De VVD wil nu met een motie aangeven dat 10% voldoende is, wij willen direct aan de slag.

Wij denken dat je bijvoorbeeld moet kijken of een polder met zonneweides of windmolens in het water mogelijk moeten zijn. Wij zullen dus niet de motie van de VVD steunen dat 10% voldoende is.

We weten ook niet precies hoeveel dan genoeg is, maar willen in ieder geval het nu gaan onderzoeken. Daarvoor steunen wij wel een motie.

 

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met raadslid Jos de Lange.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.