CDA Regiotour Noord-Brabant
10 augustus 2021

CDA gaat aan de slag met problemen bijstand in Gooise Meren

Als CDA zijn we erg betrokken bij het welzijn van kwetsbare inwoners. Wij hebben ons worstels in de samenleving, vandaar deze vragen:

Inleiding

Mensen die bijzondere bijstand ontvangen zijn een kwetsbare groep inwoners binnen onze gemeente. Onlangs is Raadslid Jos de Lange benaderd door een schuldhulpverlener die zorgen had over de handelswijze welke bij het erkennen en toekennen van uitkeringen in Gooise Meren problemen veroorzaakt. Mensen die recht hebben op een bijdrage uit de bijzondere bijstand worden stelselmatig gekort.

Onlangs zijn in verschillende gemeentes onderzoeken geweest naar het korten van bijzondere bijstand voor inwoners binnen de onderzochte gemeentes. De uitslagen waren heel verschillend en de redenen om te korten werden verschillend geïnterpreteerd.

 

Onze vragen:

Vraag 1

Is het beleid welke de gemeente Gooise Meren hanteert extra streng waardoor mensen worden gekort.

Vraag 2

Kunt u aangeven hoeveel mensen extra zijn gekort in de voorgaande periode

Vraag 3

Kunt u aangeven hoeveel van de kortingen van de bijzonder bijstand zijn terug gedraaid

Vraag 4

Wordt door Gooise Meren de grens op gezocht voor de wettelijke toepassing van de bijzondere bijstand

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.