10 december 2020

CDA maakt zich hard voor bomenbehoud Vlietlaan

Veel leden en inwoners zijn begaan met de inrichting van de Vlietlaan. Raadslid Jos de Lange van het CDA vind dat er nu overhaast keuzes worden gemaakt en dat het voorstel van tafel moet.

 “Dan kan het college met een goed gedragen voorstel komen om de verschillende belangen te heroverwegen. Nu gaan we knutselen met amendementen en moties om alsnog met een acceptabele inrichting voor de Vlietlaan te komen.”

De Lange is namelijk van mening dat in het voorstel te veel onzekerheden zitten over de bereikbaarheid met de auto dichtbij het centrum van Bussum. “Wij kunnen als CDA niet instemmen dat er zoveel parkeerplaatsen worden ingeleverd aan de Vlietlaan. Ook heeft de wethouder geen duidelijk antwoord gegeven over de doorstroming van het verkeer. Met name veroorzaakt door stilstaande vrachtwagens en streekvervoer. Dit zal irritatie opleveren bij alle weggebruikers, zodat zij een andere keus gaan maken en misschien Bussum zullen mijden.”

Daarnaast worden er onnodig bomen gekapt, dat is zonde en zit veel inwoners niet lekker. Waarom moet er zo'n grote stoep worden gemaakt terwijl weinig mensen daar lopen, vraagt het CDA zich af.

Jos De Lange: Ook het niet-rechtsaf kunnen afslaan, zit De Lange niet lekker. “In het verleden is een motie ingediend door het CDA dat rechts afslaand verkeer vanaf de Nieuwe ’s-Gravelandseweg naar de Vlietlaan mogelijk moet blijven. Deze motie is toen aangenomen. Dit is in het huidige voorstel niet mogelijk. Aantallen van echte ongelukken kon de wethouder niet noemen. Op mijn vraag aan de wethouder hierover kon hij alleen maar antwoorden dat er - bijna ongelukken - gebeuren.” De Lange vond dat zijn college-raadsleden goede vragen stelden, maar: “De antwoorden van de wethouder waren niet altijd even duidelijk.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.