20 november 2020

CDA: Rentmeesterschap het thema bij de energietransitie in Gooise Meren

Vanuit het CDA Gooise Meren hadden wij, Jos de Lange (lid CDA fractie Gemeenteraad), Robin Claushuis (fractie ondersteuner) en Wilbert van Waes (voormalig fractielid), een uiterst interessant gesprek met Miel Janssen, voorzitter van Energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu U.A.

Miel Janssen is van mening dat wij verplicht zijn om  onze omgeving aan de volgende generaties door te geven die schoner, toekomstbestendiger en slimmer met energie omgaat dan nu het geval is. Als CDA leden delen wij die stelling omdat rentmeesterschap een belangrijk onderwerp is in onze genen.

Wat dienen wij daarvoor doen?

  1. Energiebewustzijn stimuleren.
  2. Energie besparen tot minimaal 50% van ons huidige verbruik.
  3. Omschakelen op niet – fossiele energie, individueel of door een wijkgerichte aanpak

Het mooie is dat het erg leuk is om dat samen met je straat, wijk, je school of de gehele gemeente te doen. Niet wijzen op wat doen de Polen of de Chinezen nu wel of niet, nee wat kunnen wij zelf lokaal en hoe pakken wij dat aan?

Duidelijk in het gesprek kwam naar voren dat ‘De overheid’ dit niet van bovenaf kan opleggen, maar dat het vanuit de samenleving moet komen, wij moeten het zelf willen  en de Overheid / de Gemeente zal dit gevraagd en ongevraagd ondersteunen. De ervaring is dat dit een goede  aanpak is en in de praktijk ook tot steeds betere en verdergaande succesvolle oplossingen leidt .

De kleur van het CDA is groen en met “ Kompas op Groen” een tentoonstelling voor volwassenen en door onderwijsprogramma voor basis- en voortgezet onderwijs verbonden met de jeugd,  gaat het lukken.

Waar letten wij als CDA Gooise Meren extra op:

  1. Voorkomen van Energie armoede
  2. Lokale verbindingen
  3. Kennis delen en voor iedereen bereikbaar.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samenvatting van wat er werd besproken:

Energiebewustzijn stimuleren. Op TV en in de pers krijgen wij een stortvloed van informatie over ons heen. Het CDA ziet in dat je het energieprobleem slechts kan oplossen door stap voor stap maatregelen te nemen. De aanpak in Gooise Meren is daar ook op gericht. Je kunt een gesprek met een energiecoach aanvragen (www.wattnu.org/aanmelden/actie) en die geeft je in verband met Corona telefonisch advies wat je door eenvoudige maatregelen wel 10% of meer energie kunt besparen. Na dit gesprek krijgt u ook een waardebon van €50 opgestuurd, te besteden in de Energiebespaarshop.

Energie besparen in huis . In Gooise Meren wordt ca 2/3 van alle energie gebruikt in huis voor het verwarmen en koken. De rest is vervoer en een klein aandeel wordt gerealiseerd door agrarische bedrijven en industrie. Het blijkt dat door isolatie maatregelen te nemen ca. 50% minder energie nodig is. De energie coöperatie geeft niet alleen adviezen over wat en nu al mogelijk is, maar werkt ook in wijkteams en externe adviseurs samen om nieuwe oplossingen te bedenken. Een voorbeeld daarvan is hoe om te gaan met het isoleren van monumenten en beschermde dorpsgezichten.

Niet fossiele energie. De overige 50% kan deels lokaal worden opgewekt en deels door de energieleveranciers door wind (op zee), en nieuwe technieken worden gerealiseerd.

Wat uit het overleg naar voren kwam is dat je een omschakeling op alternatieve energie niet allemaal alleen kunt doen. Inwoners, wijkteam, energie coöperatie, scholen, alle politieke partijen samen optrekkend en gesteund gefaciliteerd oor het bedrijfsleven en lokale en centrale overheid zijn bezig om er een succes van te maken. Uitdagend en erg leuk om daar bij betrokken te zijn en indien dat nog niet het geval is betrokken te raken.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.