06 november 2020

CDA stemt tegen de begroting 2021-2024

Voor het eerst in de gemeente Gooise Meren stemt het CDA tegen de door het college gepresenteerde meerjarenbegroting voor de periode 2021-2024. Deze begroting laat, net als vorig jaar, meerjarig een negatief resultaat zien.

Vorig jaar was het CDA al kritisch op de toen voorgelegde begroting, maar gaf de fractie het college nog het voordeel van de twijfel.

 

Fractievoorzitter Arie Mastenbroek hierover: “Het CDA heeft zich altijd constructief opgesteld en zal dat ook blijven doen, maar wij staan voor een solide begroting en een degelijk en verantwoord financieel beleid. Dat ontbreekt op dit moment. Het college geeft geen duidelijke oplossingsrichting om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting. Zonder helderheid hierover weten onze inwoners, maar ook wij als raad niet waar wij aan toe zijn. Je kunt niet blijvend de tekorten blijven dekken uit de reserves. Dat houdt een keer op”.

 

De begroting is echter wel met een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. “Ik hoop dat het afgegeven signaal, ook afgegeven door andere oppositiepartijen, zal leiden tot het tijdig nemen van maatregelen om de begroting structureel op orde te brengen en welke keuzes hiervoor aan de raad zullen worden voorgelegd. Wij hadden dat graag nu al willen weten ”: aldus Arie Mastenbroek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.