26 oktober 2020

CDA wil slim fietsenrekken hergebruiken

Wij willen als CDA Gooise Meren aan de slag met meer fietsenrekken plaatsen op drukke plekken zoals het Muiderslot.

Wij denken dat dit goedkoop kan door oude en niet gebruikte fietsenrekken ter herplaatsen op plekken als de Vesting, Muiderslot of in het centrum van Bussum.

Hierbij onze motie, voor vragen neem contact op met Arie Mastenbroek.

 

Verzoekt het college

 

 1. te onderzoeken waar in de gemeente, bij met name toeristische hotspots, er overlast is van fietsparkeren;
 2. te inventariseren waar in de gemeente fietsparkeer meubilair geen functie meer heeft of ligt opgeslagen op de gemeentewerven;
 3. te overleggen met stadsraad, dorpsraad of buurtplatforms waar extra fietsparkeervoorzieningen kunnen worden geplaatst;
 4. vóór het aankomende toeristenseizoen in extra, al dan niet verplaatsbare, fietsparkeervoorzieningen te voorzien om overlast van fietsparkeren te verminderen;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Toelichting[1]

 

Overwegende dat,

 1. de historische kernen van Muiden en Naarden veel fietstoeristen trekken en het strand in Muiderberg veel bezoekers trekt die met  de fiets komen;
 2. met name in het lente- en zomerseizoen veel fietsers gebruik maken van een kort horecabezoek op één van terrassen, het Muiderslot of Pampus bezoeken of genieten van het strand in Muiderberg ,
 3. er op die plekken onvoldoende voorzieningen zijn om fietsen te parkeren waardoor overlast ontstaat door “foutief” geparkeerde fietsen tegen gevels van woningen of in doorgaande smalle straten zoals de Naarderstraat en de Herengracht in Muiden of op de dijk bij het strand in Muiderberg;
 4. dergelijke situaties het fraaie aanzicht van de historische kernen geen recht doen.

 

Voorts overwegende dat,

 1. door herinrichting en vernieuwing van wijken er straatmeubilair, waaronder b.v. fietsrekken, niet worden teruggeplaatst of door verlegging van buslijnen er bushaltes worden opgeheven en ter plaatse beschikbare fietsparkeerpalen geen functie meer hebben.
 2. veel van deze verwijderde fietsrekken worden opgeslagen op de gemeentewerf of dat vervallen fietsparkeerpalen worden vergeten en jarenlang ongebruikt blijven staan (een voorbeeld in de bijlage)
 3. door efficiënt te kijken naar de beschikbare mogelijkheden en middelen overlast kan worden voorkomen of worden verminderd.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.