07 september 2019

CDA wil woningnood deels oplossen door meer huizen te bouwen in Crailo

CDA wil woningnood deels oplossen door meer huizen te bouwen in Crailo

 

Gemeente Gooise Meren, Laren en Hilversum hebben de ambities die zij bij de ontwikkeling wensen na te streven verwoord in het “Ambitiedocument Buurtschap Crailo”. Doelstelling is om een integrale, duurzame en innovatieve gebiedsontwikkeling te realiseren. Waarbij woningbouw en natuurbeleving samen gaan. De beoogde ontwikkeling behelst een buurtschap van circa 500 woningen als richtinggevend aantal.

Om in deze fase van de planvorming de verschillende  ruimtelijke modellen en de daaraan gekoppelde onderzoeken voor de milieueffectrapportage (MER) en het bestemmingsplan wordt voor de verrichten studies een bandbreedte gehanteerd van een ondergrens van 400 woningen en een bovengrens van 600 woningen.

Tijdens de laatste bespreking over de ontwikkeling van Buurtschap Crailo wordt ook gesproken naar een onderzoek van 700 woningen op advies van de “MER”. Gezien de vraag op de woningmarkt naar verschillende type woningen voor starters en doorstromers  is dit een kans voor meer mensen om inwoner te worden in onze gemeente dan wel Hilversum of Laren. De kans om tot 700 woningen te kunnen ontwikkelen in het Buurtschap Crailo is een interessante ontwikkeling waar het CDA achter kan staan. We staan nu nog voor de keuzes die in het kader van het bestemmingsplan moeten worden gemaakt. Voor het CDA is het belangrijk dat meer mensen een kans kunnen krijgen om te wonen in Gooise Meren en daarom zien wij uit naar de uitslag van het MER onderzoek tot 700 woningen op het Buurtschap Crailo.

 

Als je vragen hebt naar aanleiding van dit artikel – mail mij dan!

Jos de Lange

CDA Gooise Meren

 

[email protected]

 

 

Foto: Bob de Bouwer, die kan gelijk aan de slag.
Bron Youtube

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.