08 oktober 2020

CDA zorgt voor betere fietspad tussen Muiden en Naarden

Op aangeven van het CDA vorig jaar en na schriftelijke vragen in september j.l. over de voortgang heeft de gemeente eindelijk na vele jaren het fietspad aan de Rijksweg tussen Muiderberg en Naarden ( vanaf tegelhandel Koster t/m de bebouwde kom van Naarden) voorzien van middenasbelijning.

 

Het fietspad voldeed niet aan de richtlijnen zoals deze gelden voor fietspaden buiten de bebouwde kom en bestemd voor tweerichtingsverkeer.

 

Een heel groot deel van fietspad, m.n. gelegen op het deel dat voorheen van de gemeente Naarden was, had geen middenasbelijning. Met name in de wintermaanden wanneer schoolgaande kinderen en snelfietsend forensenverkeer elkaar ontmoeten was sprake van een extra gevaarrisico voor ongevallen op het fietspad dat ook niet is verlicht.

 

Het CDA is tevreden met de aanpassing en verbetering van het fietspad en zal zich blijven inzetten om ook de verlichting langs het fietspad te realiseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.