04 juli 2018

CDA dient motie in voor een lobbyist voor verdiept spoor

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2018 zal het CDA Gooise Meren een motie indienen. Hierin wordt opgeroepen om in de begroting 2019 een bedrag van € 80.000,- op te nemen voor een lobbyist met als doel de lobby voor een verdiept spoor Naarden Bussum te intensiveren. 

In het verkiezingsprogramma 2018-2022 van het CDA Gooise Meren ‘Groen Licht’ stond “Tegelijkertijd geven de vele kleine spoorwegoverwegen in Bussum veel overlast voor het lokale verkeer. Niet zelden staan er grote of kleine files. Dit probleem speelt al jaren maar het CDA zal op landelijk niveau sterker gaan lobbyen voor een ondergrondse spooroplossing”. 

Om deze verkiezingsbelofte te realiseren komt het CDA met deze motie. De coalitie heeft in het ‘Coalitieakkoord Gooise Meren 2018 – 2022’ al opgenomen dat zij “het wegnemen van belemmeringen van de spoorse doorsnijdingen” op de lange termijn als belangrijke opgave ziet en daarom wil inzetten op een stevige lobby voor een verdiept spoor. 

Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. heeft het CDA, met onder andere Bert Sonneveld, campagne gevoerd voor een verdiept spoor Naarden Bussum. Bert Sonneveld geeft aan: “Het zou fantastisch zijn als de raad zich in meerderheid achter deze wens van veel inwoners van Gooise Meren schaart”. 

Jos de Lange: ”de raadsvergadering van 4 juli 2018 is de laatste raadvergadering voor de periode waarin het college de begroting gaat voorbereiden. Daarom is het dit het beste moment om deze wens voor 2019 in te brengen”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.