15 mei 2019

Foutparkeren P&R terrein Muiden moet aangepakt worden!

 

Het CDA hoort met regelmaat geluiden dat er veel fout geparkeert wordt op het P&R terrein in Muiden. We zijn gaan kijken en zien inderdaad(zoals foto hieronder) dat er in plaats van auto's voor forenzen allemaal verkeerskarren staan. Het lijkt erop dat de gemeente hier niet genoeg aan doet; hierdoor staan er vaak auto's in het gras en is het niet verkeersveilig.

Wij hebben hier aan de Burgermeester vragen over gesteld(zie bijlage) en willen dat dit zo snel mogelijk opgepakt wordt.

 

 Het CDA heeft de volgende vragen:

 

1.         Hoeveel beschikkingen zijn er sinds de opening van het P&R terrein te Muiden uitgeschreven voor foutparkeren?

 

2.        Voor welke strafbare gedragingen (feitcodes) zijn deze beschikkingen opgemaakt?

 

3.         Door wie zijn deze beschikkingen uitgeschreven (Gemeentelijke BOA, Politie en/of RWS BOA?

 

4.        Draagt het college kennis van het feit dat dagelijks 1 tot meerdere parkeerplekken worden onttrokken aan het doel waarvoor zij bestemd zijn door geparkeerde pijl –en tekstkarren?

 

5.         Is het college het met het CDA eens dat feitelijk de pijl-/tekstkarren “fout” geparkeerd staan op parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer? Zo nee, waarom niet?

 

6.        Is het college het met het CDA eens dat het parkeren in de berm van de Papelaan/Verlengde Maxisweg t.h.v. het P&R terrein, hoewel dit wettelijk gezien is toegestaan, onwenselijk is? Zo ja, waarom wel en zo nee, waarom niet?

 

7.         Is het college het met het CDA eens dat het bekeuringsbeleid op het P&R terrein het parkeren in de berm op andere plaatsen kan bevorderen? Zo nee, waarom niet?

 

8.        Is het college voornemens om te bewerkstelligen dat opsporingsambtenaren enige coulance  betrachten in het bekeuren van foutparkeerders, behoudens invalideparkeerplaatsen, zolang er parkeerplekken door pijl- en tekstkarren worden onttrokken aan het forensenverkeer? Zo nee, waarom niet?

 

9.        Is het college het met het CDA eens dat in de huidige milieu- en klimaatdiscussies het niet verklaarbaar is dat juist daar waar bevordert wordt dat meer automobilisten met het openbaar vervoer (verder) reizen dit door bekeuringen wordt ontmoedigd, temeer als geconstateerd wordt dat parkeerplekken worden gebruikt voor het stallen van pijl- en tekstkarren?

 

10.    Is het college voornemens om de betrokken wegaannemers/eigenaren van de tekstkarren aan te spreken om voor het parkeren van deze karren andere parkeergelegenheid te zoeken (bv. de opslagterreinen/steunpunten van RWS, zoals Naarden) of hierover met de eigenaar van het P&R terrein (RWS) te overleggen om tot een dergelijke afspraak te komen? Zo nee, waarom niet?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.