16 maart 2021

Goed gesprek Gooise Ondernemers en Mona Keijzer

Mona Keijzer ging dinsdagavond op uitnodiging van het CDA in gesprek met Gooise ondernemers.. Er waren een kleine 30 deelnemers online.

Naast de zorgen die er zijn over de effecten van de corona maatregelen ging het veel ondernemers ook de toekomst; bijvoorbeeld over het tegengaan van leegstand(een vraag van Michel Corbee van Schoenmakerij Super Largo uit Bussum) en het attractief houden van winkelgebieden.

Judith van Heeckeren van de Hockeybrouwerij uit Huizen vroeg hoe kunnen banken meer meer helpen om ondernemers te ondersteunen. Mona Keijzer gaf aan dat ze in gesprek is met de grote banken(o.a. ING, Rabo en ABN) om te kijken wat zij nog meer kunnen doen voor ondernemers.

Een andere vraag kwam over belastingschulden, van Frank Loois van de Gulle Graef uit Hilversum. Mona Keijzer gaf aan dat in het CDA plan “The New Deal” er een aantal maatregelen worden genoemd zoals lagere rente op belastingschulden, meer ruimte voor betalingsmogelijkheden etc om ondernemers meer lucht te geven.

Naast de zorgen voor ondernemers, wees Mona Keijzer ook op de problemen op de arbeidsmarkt en genoeg huizen voor onder andere onze jongeren. Soms is de wachttijd voor een sociale huurwoning 13 jaar! Het CDA wil de arbeidsmarkt hervormen; het vaste contract moet weer de norm worden(zie het advies van de commissie Borstlap.

Kim Scheepers van restaurant de Gasterij van Bussum zou graag meer maatwerk willen zien voor ondernemers, vooral in het herstel. Mona Keijzer herkende ‘het drama’ waarin deze ondernemers in terecht zijn gekomen. ‘Er wordt men man en macht gezocht naar hoe we deze crisis kunnen bestrijden en een krachtig herstelbeleid kunnen formuleren’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.