09 juni 2019

Hoe maken we de onveilige kruising Maxisweg/Pampusweg in Muiden veilig?

Vorig jaar is de kruising Maxisweg/Pampusweg te Muiden opnieuw geasfalteerd en ingericht.

De kruising is moeilijk te overzien - met veel borden en lijnen die verwarring veroorzaken.

Wij hebben vragen gesteld aan het college om dit op te lossen.

Hieronder onze vragen.

 

Voor meer informatie, neem contact op met Arie Mastenbroek op [email protected]

 

Het CDA heeft de volgende vragen:

 

1.         Is het college op de hoogte van de nieuwe weginrichting van de kruising Maxisweg-Pampusweg?

 

2.        Wat is de reden van de wijziging van de weginrichting en belijning van de kruising en welk effect wordt er mee beoogd?

 

3.         Heeft het college sinds de nieuwe inrichting eerder signalen gekregen over de verkeer(on)veiligheid van deze kruising? Hoeveel signalen waren dat?

 

4.        Hebben er al aanrijdingen plaatsgevonden en zo ja, hoeveel?

 

5.         Is, naast een verkeerskundige van de gemeente, ook een verkeerskundige van de politie bij deze nieuwe weginrichting betrokken geweest, en zo ja, wat was het advies van de politie en zo nee, waarom niet?

 

 

6.        Zonder onderbord of op andere wijze aangegeven mogen bussen openbaar vervoer en ontheffingshouders komende vanuit de richting Muiden niet de kruising oversteken en rechtdoor gaan richting Diemen. Is dat juist?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.