09 oktober 2018

CDA onaangenaam verrast over proces spoorwegovergang Comeniuslaan

Interpellatiedebat met wethouder Munneke-Smeets aangevraagd

De CDA fractie in de gemeenteraad van Gooise Meren heeft met spoed een zogenaamd interpellatiedebat aangevraagd. Hierin wil het CDA van wethouder Munnekes-Smeets en het College antwoorden op vragen over het proces van de heroverweging van het besluit van de spoorwegovergang Comeniuslaan-Zwarteweg. De vragen van het CDA hebben betrekking op het gevolgde proces en het functioneren/handelen van betrokken wethouder en College. Het CDA maakt zich grote zorgen over het democratisch gehalte bij het functioneren van de wethouder. 

De afgelopen weken ontstond veel ophef in Gooise Meren rondom het handelen van wethouder Munneke-Smeets. Plots bleek door de wethouder kort na haar aantreden, zonder medeweten van de gemeenteraad, een rapport te zijn aangevraagd bij ingenieursbureau Arcadis. Hierop werd door de wethouder aangegeven dat de eerder genomen besluiten omtrent de herinrichting van de spoorwegovergang Comeniuslaan-Zwarteweg moesten worden heroverwogen.

Alle fracties werden separaat uitgenodigd voor een gesprek. Dat is zeer ongebruikelijk. Gebruikelijk is het dat de raad bij nieuwe informatie wordt ingelicht door bijvoorbeeld een raadsmededeling of thema-uur. Uiteindelijk is er – ook ongebruikelijk – een informeel gesprek georganiseerd met een presentatie door een ambtenaar van de gemeente en de burgemeester die als gespreksleider functioneerde.

Aankomende woensdag 10 oktober wordt het interpellatieverzoek in de raad behandeld. Echter vanwege afwezigheid van wethouder Munneke-Smeets wordt de inhoudelijke bespreking in een extra hiervoor geplande raadsvergadering op donderdag 18 oktober gedaan.

CDA Gooise Meren is benieuwd naar de antwoorden van de wethouder en College en ziet uit naar het interpellatiedebat. Een dergelijk debat is bedoeld om een wethouder uitgebreid te bevragen over de gang van zaken in een bepaalde kwestie. De specifieke vragen staan gepubliceerd op de website van de gemeente Gooise Meren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.