23 mei 2018

CDA Gooise Meren ziet doorgaande lijn in nieuw coalitieakkoord

CDA Gooise Meren ziet doorgaande lijn in coalitieakkoord

Het CDA Gooise Meren ziet in het coalitieakkoord van VVD, D66, Hart voor BNM en GroenLinks een doorgaande lijn van het beleid van de afgelopen jaren.

2016-2018

Het CDA heeft de afgelopen twee jaar vanuit het college van Burgemeester & Wethouders en de fractie constructieve bijdragen geleverd aan de harmonisatiefase van onze jonge gemeente. Onze wethouder, Marleen Sanderse, heeft voor wat betreft de onderwerpen van haar portefeuille een substantiële bijdrage geleverd, onder andere op het terrein van wonen, zorg, sport en burgerparticipatie. We zijn ervan overtuigd dat onze deelname aan het eerste college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Gooise Meren voor een stevige basis heeft gezorgd.

Duurzaam, sociaal, veilig en vitaal

Op de in de afgelopen twee jaar vastgestelde visies kan het nieuwe college verder bouwen. Dat lezen wij terug in het coalitieprogramma.

Positief kritisch oppositie voeren

"De komende periode zullen wij positief kritisch zijn. Wij zullen de uitvoering van beleid van het nieuwe college toetsen aan de vastgestelde visies en de basis die in de afgelopen periode is gelegd. We tonen lef en laten zien dat we luisteren, samenwerken, resultaten behalen en bijdragen aan een goed functionerende samenleving”, aldus vice-fractievoorzitter Jos de Lange, die fractievoorzitter Arie Mastenbroek tijdens zijn vakantie vervangt.

Tevens zal het CDA Gooise Meren het nieuwe beleid uit het verkiezingsprogramma ‘Groen Licht’ via moties en amendementen voorstellen aan de gemeenteraad. Jos: “Want samen staan wij voor de uitdagingen van onze gemeente”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.