Wim Zwanenburg

Kandidaat

Bereikbaar via: 

Als bestuurder van het waterschap ben je betrokken bij je eigen leefomgeving. Ik heb een sterke interesse in het gebied van Amstel, Gooi en Vecht. Voor water moet je ruimte maken voordat het water zelf die ruimte neemt.

Veiligheid voorop

Ik kijk graag naar de verschillende belangen binnen het waterschap: water, veiligheid, natuur en milieu, goede besteding van geld, landbouw, natuurbeheer en klimaatverandering. Maar voorop staan veiligheid en ons gebied voorbereiden op klimaatverandering. Wateroverlast moeten we voorkomen.

Daarnaast moet het waterschap ook voldoende zoet water kunnen leveren in tijden van droogte. Om bijvoorbeeld droogte bij het Naardermeer te voorkomen. We moeten verder werken aan nog schoner water. Door geld uit te geven aan betere zuiveringen en grondstoffen opnieuw te gebruiken. En door microplastics en resten van medicijnen uit het water te halen.

Voor water moet je ruimte maken voordat het water zelf die ruimte neemt.

We moeten ook steeds meer rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering. Dat stelt het waterschap voor enorme uitdagingen. Daarvoor moeten we ook onze omgeving aanpassen. Met meer ruimte om water op te slaan.

Werken aan duurzame omgeving

Dit zijn niet alleen bedreigingen, maar ook kansen! Ik vind het belangrijk dat we werken aan een duurzame leefomgeving. Waarbij we grondstoffen halen uit rioolwater en inzetten op schone energie. Het waterschap kan zelfs een rol spelen door energie uit water te halen. Dat doen we door gebruik te maken van temperatuurverschillen en warmtewisselaars. Dat noemen we aquathermie.

We kunnen ook energie besparen met water. Bijvoorbeeld door met koud water uit de Ouderkerkerplas het AMC, datacenters en hotels te koelen. Het mooie is dat we daarmee ook nog eens de waterkwaliteit verbeteren.

Waternet vindt vernieuwen heel belangrijk. Dat steun ik van harte. Het waterschap moet de komende jaren bodemdaling tegengaan. Want hiermee kunnen we de uitstoot van CO2 verminderen. Voor een goede aanpak zijn eerst nog experimenten nodig.

Fietsen door de polder

Vroeger woonde ik in de polder in Driemond, bij Weesp. Nu woon ik op de hogere zandgronden in de gemeente Naarden, dicht tegen het oude dorp van de gemeente Huizen. Ik ken het gebied goed. Op mijn fietstochten kom ik in alle polders en ik ken vrijwel ieder fietspad. De weidsheid van onze polders vind ik mooi. Ik kom ook vaak in de stad, in Amsterdam. Je moet oog voor water hebben in een dichtbevolkt gebied.

Passie voor water

Ik ben lang lid van het CDA. Als scholier werd ik lid van de jongerenorganisatie CDJA. Ik heb mij toen erg laten inspireren door het rapport ‘Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij’. De ideeën van het CDA spreken mij erg aan. En dan met name als het gaat over verantwoordelijkheid en waarden en normen.

Voor mij is het CDA anders dan andere partijen door het mensbeeld. De mens is onderdeel van een gemeenschap. Daar hoort verantwoordelijkheid bij. Net als het omkijken naar de zwakkeren in de samenleving en het delen van welvaart. Goed letten op de belangen van bedrijven. En zorgen voor welvaart en genoeg werk. In de loop van de jaren is waterbeheer een sterke passie van mij geworden. Want in het waterbeheer komt het idee van het rentmeesterschap goed tot uiting.

Goed toezicht

Met waterbeheer moet je oog hebben voor de effecten van beleid. Goed toezicht op Waternet vind ik van groot belang. Zeker in tijden van falend toezicht bij woningbouwcorporaties, ziekenhuizen en hogescholen.

Als bestuurder van het waterschap ben je betrokken bij je eigen leefomgeving. Ik heb een sterke interesse in het gebied van Amstel, Gooi en Vecht. Voor water moet je ruimte maken voordat het water zelf die ruimte neemt.

Veiligheid voorop

Ik kijk graag naar de verschillende belangen binnen het waterschap: water, veiligheid, natuur en milieu, goede besteding van geld, landbouw, natuurbeheer en klimaatverandering. Maar voorop staan veiligheid en ons gebied voorbereiden op klimaatverandering. Wateroverlast moeten we voorkomen.

Daarnaast moet het waterschap ook voldoende zoet water kunnen leveren in tijden van droogte. Om bijvoorbeeld droogte bij het Naardermeer te voorkomen. We moeten verder werken aan nog schoner water. Door geld uit te geven aan betere zuiveringen en grondstoffen opnieuw te gebruiken. En door microplastics en resten van medicijnen uit het water te halen.

Voor water moet je ruimte maken voordat het water zelf die ruimte neemt.

We moeten ook steeds meer rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering. Dat stelt het waterschap voor enorme uitdagingen. Daarvoor moeten we ook onze omgeving aanpassen. Met meer ruimte om water op te slaan.

Werken aan duurzame omgeving

Dit zijn niet alleen bedreigingen, maar ook kansen! Ik vind het belangrijk dat we werken aan een duurzame leefomgeving. Waarbij we grondstoffen halen uit rioolwater en inzetten op schone energie. Het waterschap kan zelfs een rol spelen door energie uit water te halen. Dat doen we door gebruik te maken van temperatuurverschillen en warmtewisselaars. Dat noemen we aquathermie.

We kunnen ook energie besparen met water. Bijvoorbeeld door met koud water uit de Ouderkerkerplas het AMC, datacenters en hotels te koelen. Het mooie is dat we daarmee ook nog eens de waterkwaliteit verbeteren.

Waternet vindt vernieuwen heel belangrijk. Dat steun ik van harte. Het waterschap moet de komende jaren bodemdaling tegengaan. Want hiermee kunnen we de uitstoot van CO2 verminderen. Voor een goede aanpak zijn eerst nog experimenten nodig.

Fietsen door de polder

Vroeger woonde ik in de polder in Driemond, bij Weesp. Nu woon ik op de hogere zandgronden in de gemeente Naarden, dicht tegen het oude dorp van de gemeente Huizen. Ik ken het gebied goed. Op mijn fietstochten kom ik in alle polders en ik ken vrijwel ieder fietspad. De weidsheid van onze polders vind ik mooi. Ik kom ook vaak in de stad, in Amsterdam. Je moet oog voor water hebben in een dichtbevolkt gebied.

Passie voor water

Ik ben lang lid van het CDA. Als scholier werd ik lid van de jongerenorganisatie CDJA. Ik heb mij toen erg laten inspireren door het rapport ‘Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij’. De ideeën van het CDA spreken mij erg aan. En dan met name als het gaat over verantwoordelijkheid en waarden en normen.

Voor mij is het CDA anders dan andere partijen door het mensbeeld. De mens is onderdeel van een gemeenschap. Daar hoort verantwoordelijkheid bij. Net als het omkijken naar de zwakkeren in de samenleving en het delen van welvaart. Goed letten op de belangen van bedrijven. En zorgen voor welvaart en genoeg werk. In de loop van de jaren is waterbeheer een sterke passie van mij geworden. Want in het waterbeheer komt het idee van het rentmeesterschap goed tot uiting.

Goed toezicht

Met waterbeheer moet je oog hebben voor de effecten van beleid. Goed toezicht op Waternet vind ik van groot belang. Zeker in tijden van falend toezicht bij woningbouwcorporaties, ziekenhuizen en hogescholen.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.