Duurzaamheid, natuur en milieu

Gooise Meren energieneutraal in 2030

Het CDA steunt initiatieven die leiden tot een duurzame samenleving en wil deze verder ontwikkelen. Meer nadruk op duurzaamheid is een logische volgende stap en versterkt het groene karakter van Gooise Meren. We streven naar een balans tussen mens, milieu, natuur en economie – binnen de randvoorwaarden van duurzaamheid – zodat wij de wereld goed achterlaten voor onze (klein)kinderen. Wij willen toegroeien naar een kringloopeconomie, waarin we grondstoffen hergebruiken in plaats van opmaken. Het CDA ziet het versterken van duurzaamheid als een kans om de inwoners meer te betrekken bij onze gemeente en bij onze buren in de straat en in de wijk.

Speerpunten

Het toekomstige gemeentehuis moet zo energiezuinig mogelijk worden door op creatieve wijze innovatieve verbeteringen te realiseren.

Stimuleren van duurzamer wonen: actieve, adviserende rol van de gemeente om onnodige barrières op het gebied van regelgeving bij het investeren in verduurzaming van woningen op te heffen. Een voorbeeld van duurzamer wonen is het toepassen van goede warmte-isolatie.

Samen met inwoners en bedrijven toewerken naar een duurzame economie: maatschappelijk verantwoord ondernemen en bijhorende werkgelegenheid. De gemeente geeft hierbij het goede voorbeeld.

Mobiliteit en transport kunnen steeds duurzamer. Voor het eigen wagenpark van de gemeente (bijvoorbeeld de buitendienst) zijn er ook andere mogelijkheden om schoner te rijden.

Jaarlijks een ‘groene paragraaf’ met plannen op de website van de gemeente, met daaraan verbonden een prijsvraag voor burgers om nieuwe ideeën te stimuleren.

Het CDA is voorstander van ecologisch groenbeheer met oog voor biodiversiteit.

De gemeente geeft actief invulling aan een duurzaam inkoopbeleid.

Gooise Meren streeft energieneutraal te zijn in 2030 en wordt minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.