Financiën, bestuur en publieke diensten

Eerder verlaging van de gemeentelijke uitgaven dan lastenverhoging

Gooise Meren streeft naar een gezonde financieringsstructuur. Echter, de gemeentelijke taken en uitgaven in het sociale domein, uit hoofde van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet, zijn verdubbeld en zijn nu de verantwoordelijkheid van onze gemeente. Tegelijkertijd moet er fors worden bezuinigd. Dit vergt een zorgvuldige afweging van prioriteiten en een kritische beschouwing van het gemeentelijke takenpakket.

De doe-democratie vraagt om een andere manier van werken van de gemeentelijke organisatie. Beleid komt steeds vaker in samenwerking met bewoners en ondernemers tot stand. Ook treedt de gemeente meer op als facilitator van initiatieven uit de samenleving.

 

Speerpunten

 

Een sluitende begroting met heldere en solide financiële keuzes is streefpunt van beleid.

Eerder verlaging van de gemeentelijke uitgaven dan lastenverhoging.

Leges en heffingen stijgen niet meer dan de onderliggende kosten.

Ambtenaren van de gemeente Gooise Meren spelen goed in op de wensen uit de samenleving, werken wijkgericht en staan open voor hun omgeving.

Een zo hoog mogelijk serviceniveau van de gemeente Gooise Meren en haar ambtenaren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.