24 oktober 2020

Aankondiging ALV 12 november

Van het overgangsbestuur van het CDA Heerhugowaard en Langedijk:
 
Wat kan een jaar snel gaan en verrassend lopen. Op 5 februari 2020 vond de eerste bijeenkomst plaats van het beoogde overgangsbestuur. Het bestuur is samengesteld uit 2 leden van beide afdelingsbesturen, voor Langedijk Frank Zutt en Jaco Koolaard en voor Heerhugowaard Loek Punt en Katinka John, met een voorzitter die geen deel uitmaakte van beide besturen, Caroline van Kleef. De taak van het overgangsbestuur is helder: het samenvoegen van beide afdelingen tot een nieuwe afdeling CDA Dijk en Waard en het aanstellen van een nieuw bestuur.

We zijn gestart met een ambitieus tijdspad, waarin veel zaken moesten worden geregeld. De taken werden vlot verdeeld en er is enthousiast gestart. Er is begonnen met het samenvoegen van de ledenlijsten en adresgegevens. Daarnaast werd een gezamenlijke ledenvergadering georganiseerd in maart, waarin het overgangsbestuur formeel zou worden benoemd en een presentatie zou worden gegeven door Jelle Beemsterboer.

De wens van het overgangsbestuur was om vervolgens in de zomer een nieuw bestuur te kunnen vormen.

Helaas gooide de pandemie roet in het eten en moest de algemene ledenvergadering worden uitgesteld. Ook moest het bestuur vervroegd afscheid nemen van Loek Punt, die vanwege zijn gezondheid zijn taken heeft overgedragen aan Gido Schouten. Gaandeweg werd duidelijk dat met een grote groep een bijeenkomst organiseren er voorlopig niet in zou zitten. Hierop is in juni een ALV georganiseerd die middels videobellen kon worden bijgewoond. Met een wat beknopter programma zijn toen de formele besluiten genomen om verder te kunnen gaan met onze schone taak.

De volgende stap was het vormen van het nieuwe bestuur, waarbij, naast het verzoek aan de leden om zich kandidaat te stellen, het overgangsbestuur zich de afgelopen maanden extra heeft ingespannen om leden actief te benaderen om tot een enthousiast en gemotiveerd team te kunnen komen, die het CDA Dijk en Waard de nieuwe campagne en verkiezingsperiode in kan loodsen. En gelukkig niet zonder succes! De laatste gesprekken worden komende week gevoerd en met de komende ALV kunnen we jullie een nieuw bestuur presenteren. Wij zullen de kandidatenlijst delen met de agenda van de ALV*.

We beseffen goed dat er ook voor dit nieuwe bestuur nog veel te doen is. We vertrouwen erop dat zij dit niet alleen hoeven te doen, want we hebben tijdens onze gesprekken gemerkt dat er ook leden zijn die een bestuursfunctie (nog) niet zien zitten, maar wel open staan voor andere taken of ondersteuning en dat doet ons goed.

Namens het overgangsbestuur,
Frank Zutt

*De uitnodiging voor de ALV, inclusief agenda en kandidatenlijst, ontvangt u eind volgende week. De ALV zal in hybride vorm plaatsvinden op donderdag 12 november 2020 vanaf 20.00 uur. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.