13 februari 2018

verkiezingsprogramma 2018 - 2022

 Beste kiezer,

Op 21 maart 2018 is het aan u om te bepalen hoe de politieke agenda gevormd wordt en wie plaats mag nemen in de gemeenteraad. Door de huidige veranderingen worden gemeenteraadsverkiezingen steeds belangrijker. Gemeenten krijgen immers steeds meer verantwoordelijkheden met als doel dat er beter gestuurd kan worden op de behoefte van de inwoners. En ook al gaat het met de economie in Nederland steeds beter, het is en blijft belangrijk om ons financiële huishoudboekje op orde te hebben. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om daar waar mogelijk de leefbaarheid te vergroten, te sturen op werkgelegenheid, een eerlijk sociaal beleid en de samenleving centraal te stellen. Deze combinatie vraagt om een stabiel en degelijk gemeentebestuur.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2018-2022. In dit programma kunt u lezen waar het CDA de prioriteiten ziet voor Heerhugowaard. Wij gaan voor plannen waarvan wij denken dat ze onze gemeente verder brengen. Plannen die laten zien dat wij er voor de inwoners zijn en niet andersom. Plannen die laten zien dat wij het hogere maatschappelijke doel dienen. Plannen waar wij Heerhugowaarders trots op mogen zijn.

Het CDA hecht veel waarde aan de kracht van de samenleving. De overheid dient als vangnet van de maatschappij, voor mensen in de knel. De overheid moet zorgen dat iedereen de juiste kans krijgt. Onnodige bureaucratie, overbodige regels en nutteloze bemoeienissen van de gemeente helpen een samenleving niet vooruit. Daar is het CDA zich goed bewust van.

Wij hebben ons verkiezingsprogramma ingedeeld in vijf thema’s. Die laten zien waar het CDA voor staat. Vooral thema’s die tonen wat voor het CDA het toekomstbeeld van Heerhugowaard is. Een toekomstbestendige en spaarzame stad, gegrondvest in een sterke samenleving. Onze thema’s zijn:

  1. Een sterke en weerbare samenleving

  2. Wonen in een schone, gezellige en gezonde omgeving

  3. Een duurzame en toekomstbestendige gemeente

  4. Een aantrekkelijke plek om in te wonen en thuis te komen

  5. Goede toegang tot onderwijs en werk

Onze kandidatenlijst is gebaseerd op diversiteit. De gemeenteraad hoort een weerspiegeling te zijn van de inwoners van Heerhugowaard. Dit hebben wij in onze kandidatenlijst verwerkt. Een mix van jong en oud, veel ervaring, frisse ideeën, verschillende achtergronden. Maar één ding hebben al onze kandidaten gemeen: ze staan met beide benen midden in de samenleving en midden in Heerhugowaard.

lees verder

 

Namens het CDA Heerhugowaard,

Jasper John

Voorzitter programmacommissie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.