sociale woningbouw

Vijf jaar op de wachtlijst staan voor je kans maakt op een sociale huurwoning is de dagelijkse gang van zaken. Ook is het voor veel starters op de woningmarkt niet mogelijk om een woning te bemachtigen. We zien dat er een groot tekort is aan enerzijds sociale huurwoningen met een huurprijs tussen de € 450 en € 650 en anderzijds starterswoningen onder de € 180.000,-. Met name de mensen met een minder grote portemonnee en jongeren zijn hiervan de dupe. Er is een prioriteit om juist dit soort woningen te bouwen. Uiteraard moet er wel een goed evenwicht zijn tussen sociale woningbouw en de bouw in de vrije sector. Er is namelijk niet alleen een groot tekort binnen de sociale huurwoningen en starterswoningen in de koop, maar ook in het middensegment.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.