Verantwoordelijkheid voor zorg

 "Samen verantwoordelijk voor zorg en welzijn"

 De zorg moet toegankelijk en betaalbaar zijn. Het or-ganiseren van samenhangende zorg bij mensen in de wijk is belangrijk. Accommodatieplannen en wijkcentra moeten aansluiten bij de wensen van de inwoners. Bijzondere aandacht verdient het voorkomen van ver-eenzaming van senioren. Het CDA werkt aan een sa-menleving waarin het voor iedereen prettig is om te wonen. Waarin mensen verantwoordelijk zijn voor zichzelf, maar ook zorg dragen voor elkaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.