09 november 2022

Algemene beschouwingen

De realiteit van vandaag vraagt om verantwoordelijkheid nemen voor het gemeenschappelijk belang

Terugblikkend op het afgelopen jaar denken wij bovenal terug aan de invasie van Oekraïne op 24 februari. Op de vlucht voor oorlog en geweld is er vanuit Oekraïne een grote stroom vluchtelingen op gang gekomen. Mensen die alles moesten achterlaten en op zoek zijn naar bescherming en veiligheid. Vervolgens is er al in maart het Platform Medemblik helpt Oekraïne opgezet. Inwoners die  bereid bleken om zich in te zetten als vrijwilliger, inwoners die gul goederen beschikbaar stelden voor de twee opvanglocaties in Opperdoes en Andijk waar 138  gevluchte mensen verblijven. En inwoners die hun deur hebben opengezet om deze mensen een dak boven hun hoofd  en een warm thuis te bieden. In onze gemeente huisvesten we 357 vluchtelingen, waarvan 219 in de particuliere opvang. Allemaal inwoners die hun medeleven hebben omgezet in daden. Ruimhartig en hartverwarmend, wij hebben hier veel waardering voor.

Terugblikkend op de politieke werkelijkheid van het afgelopen jaar constateren we dat er, na de verkiezingen van maart 2022 een nieuwe raad is geïnstalleerd en er een nieuw college is gevormd. Het zijn woelige baren voor onze gemeente, de financiële onzekerheid voerde de boventoon en bovendien dreigt er Provinciaal Toezicht. Zover willen we het niet laten komen, daarover waren we als raadsfracties eensgezind bij ons bezoek aan de gedeputeerde in Haarlem. Rentmeesterschap vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, ook op financieel gebied. 

Het CDA vindt dat er een glasheldere opdracht aan het college is gegeven om de begroting op te stellen. De kadernota, het coalitieakkoord en de Provincie wees ons op de urgentie van het zorgen voor een structureel sluitend resultaat. Het college heeft hier volgens ons uitstekend gehoor aan gegeven. Een compliment aan de ambtelijke organisatie voor hun inzet en betrokkenheid, wij hebben hier veel waardering voor. 

Wij zijn overigens als CDA enorm blij dat dit jaar het huisvestingsplan voor onze scholen is vastgesteld en verheugd over het voornemen om volgend jaar eindelijk een besluit te kunnen nemen over beleid voor de accommodaties in onze gemeente. 

Voor het eerst in het bestaan van onze gemeente Medemblik behandelen we de begroting zonder onze burgemeester Frank Streng. Wij wensen hem beterschap en bovenal een goed herstel toe. Tevens wensen wij waarnemend burgemeester Dennis Straat een boeiende Begrotingsraad toe, we zijn blij dat u er bent.

Het CDA is positief over de punten die we eerder inbrachten en terugzien in de begroting. Zoals: meer boa’s, een meer dominante rol voor preventie binnen het sociaal domein, creatiever omgaan met kansen voor woningbouw – flexwonen en tiny houses worden benoemd-, meer geld voor cultuur zodat de cultuurnota zoals eerder vastgesteld, eindelijk kan worden uitgevoerd, een plan van aanpak om zorgfraude te voorkomen, erfgoedbeleid en buurtbemiddeling. 

Wat het CDA vurig zou wensen is een Lokale Inclusie Agenda maar we hebben met elkaar afgesproken dat we de komende twee jaar geen ruimte zien voor nieuw beleid. Liever pakken we dit eerder op als we een kans zien. Graag gaat het CDA  binnenkort in gesprek met de raad over kleine boerderijmolens.  Wij realiseren ons dat er geen nieuwe windmolens zijn toegestaan binnen onze gemeentegrenzen. Maar er is nogal een verschil tussen de grote windturbines en de kleinere boerderijmolens waarmee een agrarisch bedrijf zelfvoorzienend kan worden. Is de portefeuillehouder bereid om met de raad op werkbezoek te gaan om ’s te kijken naar reeds gerealiseerde kleine boerderijmolens in Hensbroek of Ursem? Er staat tenslotte in de begroting te lezen we dat we ruimte bieden voor duurzame innovaties en pilots.

Het CDA dient vandaag twee budget neutrale aanpassingen op de begroting in. Ten eerste willen we het eerder wegbezuinigde lokale preventiebeleid drugs en alcohol weer in de begroting opnemen en ten tweede willen we het tarief lokale heffing sluitingsuur -voor met name sportverenigingen- verlagen omdat we de stijging dit jaar veel te hoog vinden.  Het CDA constateert dat er op veel voor ons heel belangrijke onderwerpen NIET wordt bezuinigd zoals: aanpak laaggeletterdheid, mantelzorgwaardering, eenzaamheid en dementie, homestart, schoolmaatschappelijk werk, de regiotaxi, inzet van de wijkverpleegkundige in de wijkteams en armoedebestrijding. Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee meer grip krijgen op de uitgaven van het sociaal domein. 

Voorzitter, ik sluit af en, hoe je het ook wendt of keert, we hébben als raad van de gemeente Medemblik geen tegengestelde belangen. Natuurlijk hebben we verschil van inzicht, van opvatting.  Maar uiteindelijk willen we allemaal het beste voor onze inwoners, voor onze gemeente. Ik wens u allen een goede Begrotingsraad toe vandaag.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.