08 november 2023

Algemene beschouwingen

Algemene Beschouwingen 2023/2024 CDA Medemblik 9 november 2023

 

Samen leven is samen doen

Terugblikkend op het afgelopen jaar, denken wij vooral aan de verschrikkelijke aanval van Hamas op Israël, de gruwelijkheden die hebben plaatsgevonden en het zien van het leed dat onschuldige Palestijnen treft.  Bij ons gemeentehuis hing de Nederlandse vlag halfstok, om ons medeleven met de slachtoffers en hun nabestaanden zichtbaar te tonen. Verdrietig genoeg is de oorlog in Oekraïne ook nog niet voorbij. Steeds meer mensen moesten alles achterlaten, op zoek naar bescherming en veiligheid.

Vaker verschijnt in journaals de afbeelding linksonder aan deze pagina, waaruit blijkt welke gemeente niet zorgt voor opvang van vluchtelingen. Geen, lijkt dan, als je kijkt naar onze gemeente op het kaartje. Gelukkig, denken wij dan bij onszelf, dat wij inmiddels 357 mensen uit Oekraïne opvangen, en gelukkig, dat wij 200 mensen opvangen voor een halfjaar in de crisis noodopvang in Wervershoof. Het CDA vindt wel dat er een einde moet komen aan het gesleep met mensen. Op Westfries niveau wordt er nu gesproken over de mogelijkheid voor langdurige opvang. Wij spreken de wens uit dat dit is gerealiseerd per 1 mei 2024, als het halfjaar CNO eindigt. 

Afgelopen jaar namen we afscheid van onze burgemeester Frank Streng, wij zijn dankbaar dat zijn gezondheid toch een persoonlijk afscheid toeliet. Ook namen we afscheid van burgemeester Dennis Straat, we laten bewust het woord ‘waarnemend’ weg, want Dennis heeft zich bovenmatig ingezet als burgemeester ten tijde van Franks afwezigheid. Blij zijn wij met onze nieuwe burgemeester Michiel Pijl, en hebben wij het volle vertrouwen in een goede en plezierige samenwerking.

Om de gemeente op orde te krijgen zijn er vorig jaar pijnlijke keuzes gemaakt. Het doel om de financiën weer op orde te krijgen en de organisatie te versterken heeft goed uitgepakt, zo blijkt uit de begroting 2024 die voorligt. Onze complimenten en waardering aan ons college! 

Positief vinden wij dat er meer geld beschikbaar komt voor opbouwwerk en jongerenwerk, maar ook dat er een structurele verhoging komt voor de renovatie van sportvelden. Sportverenigingen zijn veel meer dan alleen een club waar je sport. Het is een sociaal maatschappelijk baken in iedere kern. Daar waar je relaties opbouwt, jezelf ontwikkelt en je, door actief bezig te zijn, werkt aan je gezondheid”. 

Het CDA gaf in juni, bij de kadernota al aan, dat we wilden dat er geld beschikbaar zou komen voor opvang van wilde dieren in NH en voor inclusie, we willen een inclusieve gemeente zijn. Goed om terug te zien dat beide wensen zijn vervuld. Het CDA is blij dat er wordt gewerkt aan een Lokale Educatieve Agenda en verheugd dat er wordt gestart met proef om kleine boerderijmolens te plaatsen zodat Agrarisch ondernemers zelfvoorzienend kunnen worden, iets waar wij ons al  jarenlang voor inspannen. Hieruit blijkt dat je zeker iets kunt bereiken in de lokale politiek, dat geldt ook voor het feit dat het CDA het college heeft gevraagd, om bij het verkeersveiligheidsplan ook te kijken naar veilige routes voor schoolkinderen, die naar een gymzaal fietsen of lopen. En voor het leerlingenvervoer, waarbij wij hebben bijgedragen aan het eenvoudiger maken van de regels om een passende school voor het kind te kunnen kiezen. Samen leven is samen doen, het lijken soms druppels maar het zijn stenen in vijvers. 

Het piept en het kraakt op de woningmarkt. Het is lastig te verkopen aan inwoners die naar een eigen plek verlangen, dat vluchtelingenopvang of huisvesting van buitenlandse werknemers   snel te realiseren zijn, en woningbouwprojecten soms maar moeilijk van de grond komen. We kunnen wel uitleggen dat dit komt door bijv het Didam arrest, of spuitzones, maar ook bezwaren van omwonenden zorgen soms voor vertraging. Samen leven is samen doen. Laten we elkaar wat gunnen, we moeten samendoen met de ruimte in ons al zo volle land. We vertrouwen erop dat de wethouder samen met zijn team alles doet wat hij in zijn vermogen heeft om eerste palen de grond in te krijgen. Het CDA geeft u graag 1 advies mee: elk dorp een straatje erbij!

Bijna aan het eind gekomen laat ik u nogmaals een afbeelding zien uit het journaal (zie foto rechtsonder aan deze pagina).

Kijk, vooral premantelzorgwoningen buiten de Randstad. En, ziet u het? Bij ons in Medemblik kan dat ook. Daarin onderscheiden wij om maar weer mooi op positieve wijze. 

Tot slot: het meest treurige dat wij lazen in de begroting, is dat er meer beveiliging nodig is omdat de agressie aan de balie in ons gemeentehuis toeneemt. Ook het CDA wil natuurlijk dat onze medewerkers maar ook bezoekers veilig zijn. Goed dat hierin wordt geïnvesteerd. 

Een groot compliment aan alle medewerkers van onze mooie gemeente is op zijn plaats, dank voor al uw werk en voor het samenstellen van deze begroting. 

Ik wens u allen een goede begrotingsraad toe!


Els van den Bosch

Fractievoorzitter CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.