20 december 2021

BEHOUD DE SUPERMARKT

Half september werd bekend dat de SPAR in Opperdoes haar deuren sluit. Dat nieuws zorgde natuurlijk voor veel onrust in het dorp. Het behoud van een supermarkt is namelijk de wens van een zeer grote meerderheid van de inwoners. Zo blijkt uit de enquête en inspraakavond van de dorpsraad. Tijdens de raadsvergadering van 16 december deed Claudia Selders-Kroezen namens onze fractie een dringende oproep aan het college: “Zet in op het behoud van deze voorziening. Ga uit van kansen en mogelijkheden en zet de leefbaarheid van het dorp voorop!” 

 

Met dank aan alle politieke partijen is deze oproep raadsbreed aangenomen.

 

Hieronder een deel van de inbreng: 

 

Als CDA zijn we bang dat het college geen mogelijkheden ziet om een grotere winkel toe te staan. Het college gaf bij de beantwoording van raadsvragen van de VVD, namelijk aan wél te hechten aan het behoud ervan met het oog op leefbaarheid, maar gaf tegelijkertijd aan dat dit in strijd zou kunnen zijn met de regionale en gemeentelijke detailhandelsvisie. 

 

Beide visies hebben we daarom goed bestudeerd.

Lokaal is er een vrij strikt toetsingskader. Met als doel een eerste reactie formuleren op een initiatief. Er wordt ook een bovengrens voor de grote van het gebouw genoemd. De tekst biedt meer hoop. Eén positief feit heb ik opgenomen in de motie, bij de 4e bullet. Er staat ook in de tekst dat uitbreiding mag als het past bij de functie en dat mogelijk is om met andere maatschappelijke functies te clusteren.

In de regionale visie staat dat er, wanneer er een groter oppervlakte nodig is, een uitzondering gemaakt kan worden voor een basisvoorziening in kleine kernen, wanneer het de énige voorziening is. 

Dat is in Opperdoes het geval. 

 

Een hoop feiten op een rij. Feiten die de balans kunnen laten omslaan; naar een negatieve kijk op de uitbreiding van een supermarkt maar ook naar een positieve kijk hierop. Daarom vragen we vanavond aandacht voor Opperdoes en dragen we het college op om te denken in kansen. Dan kan er hopelijk een supermarkt blijven zodat inwoners op loop- en fietsafstand hun boodschappen kunnen halen en elkaar hier kunnen blijven ontmoeten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.