23 januari 2020

BOUWEN, OOK IN KLEINE KERNEN!

 

Het eerste raadsvoorstel van 2020 voor omgevingszaken gaat over het AFWEGINGSKADER WONINGBOUW IN KLEINE KERNEN. Simon heeft een tweetal politieke vragen gesteld. Een over de provinciale 'ruimte voor ruimte' regeling en een vraag ten behoeve van de dorpen die niet in het raadsvoorstel benoemd staan.

Het #CDA is positief over het voorstel omdat er mogelijkheden zijn voor alle kleinere kernen, inclusief bijzondere woonvormen. De wethouder heeft gezegd dat zij initiatieven hiervoor ook wil faciliteren. Naar aanleiding van onze vraag heeft de wethouder aangegeven dat kansrijke initiatieven meegenomen worden met de vier in het raadsvoorstel genoemde woonplaatsen. Wij verwachten, doordat het huidige beleid vereenvoudigd wordt, dat er meer initiatieven kunnen worden goedgekeurd. Woningbouw wordt dus versneld!

De raadscommissie van 9 januari jl. is te bekijken via ➡️https://medemblik.raadsinformatie.nl/vergadering/651349/Commissieavond%2009-01-2020

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.