05 juni 2020

CDA zet zich in voor sportvoorzieningen

CDA ZET ZICH IN VOOR SPORTVOORZIENINGEN
Tijdens de digitale raadsvergadering van 4 juni diende Simon Commandeur succesvol ✅ een amendement in om de blaashal in #Wognum te realiseren.

“Dank u wel voorzitter,
Ik wil beginnen de medeondertekenaars van dit amendement te bedanken voor hun steun. Dat zijn de VVD Medemblik, ChristenUnie Medemblik, Bamm-med en Progressief West-Friesland.

Dit amendement moet er wat ons betreft nu echt voor gaan zorgen dat er een oplossing komt voor de grote en dringende behoefte aan extra zaalsportcapaciteit in Wognum.

Verdient dit amendement de schoonheidsprijs? Misschien niet, maar dit amendement is wel noodzakelijk om voor het komende zaalsport seizoen de problemen in Wognum op te lossen. Wat het #CDA betreft had de blaashal er vorig seizoen al moeten staan. Hadden de problemen voor de korte termijn toen al opgelost moeten zijn.

Helaas hebben wij moeten constateren dat ondanks diverse inspanningen van diverse betrokkenen, er nog steeds geen zicht is op een oplossing voor dit probleem.

Het college heeft ervoor gekozen geen raadsvoorstel voor de blaashal en permanente sporthal aan te bieden aan de raad. Ook de blaashal op de waakvlam te zetten. Daar waren wij het duidelijk niet mee eens.

In het amendement wordt puntsgewijs aangeven welk probleem we willen oplossen, maar ook hoe we dat willen doen. En die hoe vraag was niet gemakkelijk te beantwoorden. Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om S.V. Spartanen te bedanken voor al hun inspanningen om mee te denken en oplossingen aan te dragen. Voornoemde vereniging steekt echt zijn nek uit, niet alleen voor de eigen vereniging maar ook voor de andere verenigingen die te maken hebben met capaciteitsproblemen. Zij hebben de afgelopen weken gewerkt aan een plan waarin de blaashal qua exploitatie budget neutraal neergezet kan worden.

Met het aannemen van dit amendement verleent de gemeente een lening aan S.V. Spartanen van € 275.000. Met dit geld kan een blaashal worden aangeschaft en ook de bijkomende kosten worden betaald. In dit plan wordt S.V. Spartanen eigenaar van de blaashal en kunnen zij een BOSA subsidie aanvragen. Dat betekent dat Spartanen aanspraak kan maken op een subsidie van rond de €50.000. De ontvangen subsidie wordt direct afgelost op de lening. Het resterende bedrag wordt in een periode van 15 jaar in gelijke delen afgelost.

Wij gaan ervan uit dat de verantwoordelijke wethouder dit plan omarmt en dat het capaciteitsprobleem voor het komende seizoen nu wel wordt opgelost.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.