17 juli 2023

Coalitie 1 jaar!

Wij werken alweer één jaar in de coalitie samen aan een toekomst die een verantwoordelijkheid is van ons allemaal. 

Wij van CDA Medemblik zijn ontzettend blij met alle geboekte resultaten van het afgelopen jaar! Neem bijvoorbeeld het vaststellen van het Beleidskader wind- en zonne-energie Westfriesland. Het CDA zet zich al jaren in voor duurzaamheid. Eérst zon op dak én er komen pilots voor kleine erfmolens. Ondernemers van onze gemeente kunnen hierdoor hun bedrijfsvoering nog beter duurzaam en energie neutraal vormgeven!

Afgelopen donderdag zijn er door het CDA drie voorstellen ingediend en aangenomen: Opvang wilde dieren in Noord-Holland-Noord, Medemblik – een inclusieve gemeente en verbetering leerlingenvervoer. Met de voltallige raad hebben we de hondenbelasting afgeschaft. Ook steunde het CDA initiatieven van anderen waaronder: proactief grondbeleid, haalbaarheidsonderzoeken MFA Abbekerk en tweede sporthal Wognum en schuldhulpverlening.

Lees hier alle resultaten van het afgelopen jaar:

 • Nota wonen en zorg vastgesteld
 • Huisvestingsplan voor de scholen in onze gemeente vastgesteld
 • Begroting vastgesteld
 • Oplevering Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan
 • Inwoners van onze gemeente blijken fors goedkoper uit te zijn met het recycle tarief 
 • Programma Stedelijk Water en Riolering 2023 – 2027 vastgesteld.
 • Bestemmingsplan Bloesemgaerde Noord Wognum vastgesteld voor de bouw van ca 50 won.
 • Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 vastgesteld
 • Verordening jeugdhulp 2023 vastgesteld
 • Verordening Beschermd wonen Beschermd thuis vastgesteld
 • Uitgangspunten inkoop jeugdhulp en WMO 2024 vastgesteld
 • Beleidskaders openbaar groen vastgesteld
 • Leidraad Inrichting Openbare Ruimte vastgesteld
 • Met de voltallige raad besluit genomen om de mogelijkheden voor een nieuw overdekt gemeentelijk zwembad te kunnen realiseren + aankoop grond + onderzoeken Westrand.
 • Vaststellen afwegingskader voor woningbouw in 2023
 • Vaststellen woningbouwprogramma 2023 – 2029
 • Beleidskaders wind- en zonne-energie Westfriesland
 • Oprichting gemeentelijk sportbedrijf
 • Nota Vastgoedbeleid en nota Grondbeleid
 • Vaststellen regionale urgentieverordening Westfriesland
 • Actualiseren verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval
 • Beleidsuitgangspunten psychisch kwetsbare inwoners met een woon- en ondersteuningsbehoefte
 • Verordening bekostiging leerlingenvervoer
 • Ontwikkelen bouwlocatie Wognum Noord
 • Besluit toekomstbestendig energieneutraal en doelmatig gemeentehuis

 

CDA Medemblik #VoorHeelMedemblik

#wonen #zorg #duurzaamheid #agrarischondernemen #verkeer

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.