Raadsleden
25 maart 2019

Column Claudia: het houdt niet op...

Het houdt niet op...

 

Je moet jezelf veilig kunnen voelen, wat je leeftijd, levensovertuiging of beroep ook is. Op straat, op je werk of bij je favoriete sportclub. In onze gemeente is, volgens waarstaatjegemeente.nl, het veiligheidsgevoel de laatste jaren toegenomen. Wat het CDA betreft kan dit nog beter en moeten inwoners en gemeente elkaar hierbij versterken.

 

Het toegenomen veiligheidsgevoel geldt helaas niet achter de voordeur. Geweld op de plek waar je juíst veilig zou moeten zijn! In Nederland hebben jaarlijks minimaal 200.000 volwassenen te maken met ernstig huiselijk geweld en 119.000 kinderen met mishandeling. Enorm veel!

 

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de organisatie van een advies- en meldpunt van huiselijk geweld en kindermishandeling; dit heet Veilig Thuis. Iedereen kan vragen om advies, een melding doen (dit kan ook anoniem) en Veilig Thuis onderzoekt of hulp nodig is. Wanneer hulp nodig is, dragen zij de melding over aan professionele hulpverleners. Melden is dus belangrijk! Want bij iedere hulpvraag is er waarschijnlijk al (te)veel gebeurd achter die voordeur. Wat mij betreft moet die hulp zo snel mogelijk ingezet worden. Want geweld houdt niet op, niet vanzelf.

www.veiligthuis.nl | 0800-2000

 

Op 28 maart neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting van ‘Veilig Thuis Noord-Holland Noord’. Het CDA heeft de ontwikkeling van deze organisatie met veel aandacht gevolgd en dat blijven we doen. Want het gaat over veiligheid van mensen, daar waar het Veilig hoort te zijn: Thuis.

 

Claudia Selders-Kroezen

Raadslid CDA Medemblik

claudia.selders@ziggo.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.