25 november 2022

Column Martijn: keuzes, keuzes

Keuzes, keuzes

 

Enkele weken geleden is de begroting voor 2023 vastgesteld. U weet wel, die begroting waarin de OZB met 30% is verhoogd. Kon dat niet wat minder? Ja hoor, oordeelt u zelf:

 

Linksom of rechtsom, we stevenden af op een gat in de begroting van bijna € 6 miljoen. Wat staat je dan te doen? Inkomsten verhogen of uitgaven verlagen. Zo eenvoudig is het. De gemeente is echter voor ruim driekwart van de inkomsten afhankelijk van het Rijk. Eigenlijk blijven er slechts twee knoppen over: belastingen en heffingen. Met de OZB-verhoging stijgen de inkomsten met € 2,7 miljoen.

 

Aan de uitgavenkant ziet het er al niet veel beter uit. Aan ruim 90(!) % van de uitgaven valt simpelweg niet te ontkomen. Denk aan wettelijk verplichte taken en ambtenarensalarissen. Op de rest kun je bezuinigen maar hoe lastig dat is, blijkt uit het volgende voorbeeld:

 

Stel dat de gemeente in één klap álle bibliotheken, álle dorpshuizen en álle zwembaden (ja, óók de buitenbaden) zou sluiten…. Dan levert dat nog geen € 2 miljoen per jaar op.

 

Hoe ingewikkeld het dit jaar was om ándere keuzes te maken, bleek ook uit de behandeling van de begroting op 10 november. Er was welgeteld één oppositiepartij (VVD) die de moeite had genomen een wijziging van de begroting voor te stellen door het begrenzen van uitgaven aan onder meer jeugdzorg. En zelfs in dát voorstel zou de OZB met 16,5% worden verhoogd. Dan kunnen we dat heel naar ‘framen’ door te stellen dat de lasten voor de burger onder de VVD óók hadden gestegen, maar ze hadden tenminste een alternatief.

 

Bij de meeste andere partijen bleef het bij het uiten van een hartenkreet dat het allemaal niet deugde. Maar écht fundamenteel andere keuzes? Ze zijn dit jaar niet voorbijgekomen.

 

Martijn Droog, raadslid CDA

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.