16 december 2018

Column Piet: Vuurwerk

We schrijven donderdagavond 6 december, raadzaal gemeente Medemblik, 21.15u.

Aan orde is een motie van GB, ondertekend door nog 4 fracties, met als onderwerp; Vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

GB constateert in deze motie zaken die we als algemeen bekend mogen beschouwen;

Veel materiële en immateriële schade, veel mensen die met angst en beven de uren rondom de jaarwisseling doorbrengen, de rotzooi als herinnering, de inzet van hulpdiensten.

Het doel van de partijen die deze motie inbrengen is, de risico’s van vuurwerk op bepaalde kwetsbare plekken binnen onze gemeente aan de orde te stellen. Denk hierbij aan boerderijen, de binnenstad van Medemblik, gebieden rondom verzorgingshuizen etc.

De opdracht aan het college is, te bezien of de overlast en de risico’s, in overleg met bijvoorbeeld dorpsraden, zijn in te perken. Tevens wordt gevraagd om, gericht op onze gemeente, via media wederom de inwoners te wijzen op de overlast en risico’s.

Het schetst mijn verbazing dat de raad om 21.45u nog steeds bezig is met de bespreking van deze motie. De indiener moet zich verweren tegen het argument dat hij bezig is een traditie om zeep te helpen, dat maatregelen niet te handhaven zijn en dat er van rijkswege   al genoeg aan voorlichting wordt gedaan.

Ik bedenk me dat we zo, gelukkig, niet redeneren wanneer het om de verkeersveiligheid gaat of bij sommige ontgroeningsrituelen. Dan is ieder slachtoffer er, terecht, een teveel.

Dat uitgangspunt zou ook bij het afsteken van vuurwerk moeten gelden!

Ik wens u heel fijne feestdagen.

 

Piet Ligthart

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.