02 september 2021

Derk Boswijk in gesprek over CO2- en methaanuitstoot

Boeren van CDA Medemblik informeren Tweede Kamerlid Derk Boswijk over CO2- en methaanuitstoot

Dat de politiek beter geïnformeerd moet worden over landbouw en met name de uitstoot van CO2 en stikstof is voor Jacko Wiering uit Wognum (NH) een feit dat vaststaat. Samen met zijn CDA-collega’s uit de Gemeente Medemblik nodigde hij Derk Boswijk uit. Boswijk is Tweede Kamerlid namens het CDA met de portefeuille landbouw onder zijn beheer en kreeg vier presentaties voorgeschoteld op het melkveebedrijf van de familie Wiering.

Schapenhouder Nico Verduin en melkveehouder Barry van den Burg trapten af namens de Stikstof Werkgroep Noord-Holland. Zij opteerden voor een gebiedsgerichte aanpak en stelden dat de CO2- en stikstofproblemen niet zo zeer in het westen van het land spelen. Zij voorzien in de regio eerder een tekort aan mest.

Innovaties

Maarten Moleman lichtte de richting van het wereldwijde fokprogramma van CRV toe. De aanpak van methaanuitstoot is volgens zijn presentatie effectiever bij de globale temperatuurstijging dan die van CO2. „Met een verlaging van de uitstoot van methaan bereik je heel snel een positief effect op de temperatuurstijging.” Door te fokken op voerefficiëntie en levensduur moet volgens Moleman 30 procent methaanreductie in 30 jaar mogelijk zijn.

Bodem

Piet Riemersma, ruwvoerspecialist bij Van Iperen vertelt aan Boswijk dat er met het aanwenden van verschillende soorten stikstof op verschillende momenten in het jaar het nodige te winnen valt met stikstofuitstoot. Hij stelt dat er flinke winst ligt in het verbeteren van de DVE/OEB-verhouding in het kuilgras en zo beter eiwit in het ruwvoer is te krijgen. Fleur Aarse van The Feed Company doet uitgebreid onderzoek naar een combinatie van plantenextracten (etherische oliën) om de prestaties van voeropname te optimaliseren. Een gram per dag geeft volgens Aarse een hogere melkproductie en voerefficiëntie, het verbetert de vruchtbaarheid en geeft een lagere methaanuitstoot.

Uitdagingen

Derk Boswijk krijgt na de presentaties kans om te reageren. Hij zegt geschrokken te zijn van de reactie van veel boeren in algemene zin. „Die raden hun opvolger aan iets anders te gaan doen", vertelt hij. Hij denkt ook dat de milieu-uitdagingen niet te doen zijn zonder boeren en stelt zelfs dat er binnen enkele jaren waarschijnlijk een tekort aan boeren is in Nederland. Volgens Boswijk moet de focus in de stikproblematiek op innovatie, opkopen en regie op de ruimte door een gebiedsgerichte regie. Hij wil vrijkomende landbouwgronden gebruiken om te extensiveren en volgens hem moet de stikstofwetgeving zoals die nu is, op de schop.

Tekst: Co Schipper

De Agraaf

 

Van het bezoek verscheen ook een verslag in het Noordhollands Dagblad: link naar artikel

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.