12 juni 2016

Vluchtelingen: 'Er wacht ons een pittige klus'

Tijdens de kennisconferentie over vluchtelingen stonden de vluchtelingen en statushouders centraal. Wat is er geleerd in 2015 en waar gaan we naar toe vanaf 2016. De titel van de uitnodiging (genoemd boven dit stukje) gaf die uitdaging duidelijk aan.

In 4 uur tijd zijn alle aanwezigen vanuit veel verschillende invalshoeken geïnformeerd. Het COA gaf feiten en verbeteringen over de opvang en begeleiding. De provincie had een duidelijke oproep om versnelde procedures voor huisvesting meer te gaan benutten. Deze tellen nl. niet mee in de reguliere woningbouwplannen. Bovendien sluit tijdelijke huisvesting de permanente bouw niet uit, het sluit juist op elkaar aan.

Het VNG/COA project heeft vanuit gesprekken met 17 gemeenten geleerd dat het onderling delen van ervaringen beter kan. 'Kennis is macht maar kennis delen is kracht.'

Tijdens alle informatiemomenten was er aandacht voor de minderjarige alleenstaande vluchtelingen. Jongeren die zonder familie in ons land terecht zijn gekomen. Ook de rol van de media,  vrijwilligers, omwonenden en maatschappelijke begeleiding kwamen op diverse momenten ter sprake.

Maandag 13 juni staat er een kadernota 'opvang vluchtelingen en huisvesting vergunninghouders' op de agenda. Hoe gaat onze gemeente verantwoordelijkheid nemen in dit vraagstuk? Wij moeten namelijk onze bijdrage leveren om de 16.000 vergunninghouders, die nu onterecht in de AZC's verblijven, te gaan huisvesten. Behalve het bieden van een woonplek is de gemeente verantwoordelijk voor maatschappelijke begeleiding; integratie, participatie, zorg, onderwijs en werk.

Er wacht ons dus nog een pittige klus.

#samenkunnenwemeer #BeterNederland

Claudia Selders-Kroezen, raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.