21 november 2022

Inwoners van Medemblik fors goedkoper uit!

Inwoners van Medemblik fors goedkoper uit!

In de gemeente Medemblik heeft de gemeenteraad in juni 2021 ingestemd met het recycletarief. Per 1 januari 2022 ging dit nieuwe systeem van start. Aan een nieuw systeem moet je altijd wennen. En er zijn steevast kinderziekten, ook wij zien mogelijkheden om het systeem verder te verbeteren. Maar inmiddels blijkt dat bewust afval scheiden loont, de inwoners van Medemblik zijn fors goedkoper uit. 

Financiële prikkel – de vervuiler betaalt

Mensen vroegen zich af of het systeem wel eerlijk is. De coalitiepartijen van de gemeente Medemblik vinden van wel. Want met elkaar vinden we het in onze samenleving eerlijk wanneer de vervuiler betaalt. Door de invoering van het recycletarief stimuleren we inwoners om hun afval (beter) te scheiden. Wanneer de grijze bak met restafval minder aan de weg wordt gezet, betaalt men ook minder, dat biedt een financiële prikkel en is rechtvaardig. Het komend jaar gaan dan ook de tarieven met 8% naar beneden en met een beetje bewust omgaan met afvalscheiding zijn onze inwoners fors goedkoper uit dan gemeenten om ons heen. In Opmeer betaalt ieder meerpersoonshuishouden volgend jaar €425,30 en in Koggenland €396,96, beide gemeente hebben het recycletarief (nog) niet ingevoerd. In Medemblik betaal je volgend jaar €277,90 vast tarief meerpersoonshuishouden + €10,40 per leging van de 240 liter container restafval. Wanneer je 6 maal per jaar de grijze bak aan de weg zou zetten zit je op €340,30. Kortom een fors voordeel waar je zelf invloed op heb.  

Restafval: duur om te verwerken en milieuonvriendelijk

Met elkaar zijn we erbij gebaat dat er minder restafval komt. Restafval is het duurste om te verwerken en het meest milieuonvriendelijk omdat een deel van het restafval verbrand moet worden. Vanuit het Rijk is er i.s.m. gemeenten een doelstelling, we noemen het VANG (Van Afval Naar Grondstof) waarin er een wens beeld is om in 2025 nog maar 30 kg restafval per jaar per inwoner hebben. Wanneer we niet kiezen voor recycletarief denken wij dat we dit niet zullen halen en de kosten voor het ophalen van uw afval zeker zullen stijgen. Het restafval in onze gemeente bedroeg in 2018, 133 kg en uit de sorteeranalyse bleek dat hiervan maar 17 kg echt restafval was. Er valt dus nog heel wat te winnen, op het gebied van bijvoorbeeld voorlichting, coaching en controle. 

Zelf kiezen of en hoe vaak je de grijze bak aan de weg zet

Voor de groene en oranje bakken veranderde er niets. Voor de grijze bak (restafval) betaalt de inwoner alleen wanneer deze bak aan de weg wordt gezet. Het gaat er dus niet om hoe vol deze is, maar hoe vaak deze aan de weg staat. Daar kan men dus zelf voor kiezen. Er zit al een chip in de bakken en dit is gekoppeld aan een administratief systeem. Het is financieel minder interessant deze bak maandelijks aan de weg te zetten. HVC blijft overigens wel iedere 4 weken de restafval route rijden, want we willen dat het serviceniveau gelijk blijft.

Duurzaam samen leven

Tot slot sluiten we graag af met een citaat uit een ingezonden stuk van een betrokken inwoner. Hij schrijft: “Bewust nadenken over mogelijkheden van hergebruik en het zorgvuldig gescheiden aanbieden van uw huishoudelijk afval is en blijft noodzaak om te kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving.”

Tom Beuker (Morgen!), Luiten Plekker (GemeenteBelangen), Geert Mos (D66) en Els van den Bosch (CDA)

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.