31 oktober 2023

Van woelige baren naar rustiger vaarwater

Van woelige baren naar rustiger vaarwater
De begroting laat zien dat onze gemeente financieel weer in rustiger vaarwater verkeert. Het was
vorig jaar een pijnlijk besluit om de OZB flink te verhogen. Gelukkig ziet het er nu een stuk beter uit!
De hondenbelasting hebben we alsnog afgeschaft. Toch zijn we er in geslaagd de lasten voor u als
inwoner minder hard te laten stijgen dan de inflatie. Wij zijn blij dat er in 2024 extra inzet komt op
groenbeheer en onkruidbestrijding, een doorn in het oog van veel inwoners. Ook komt er meer geld
beschikbaar voor cultuur, om tegemoet te komen aan subsidieaanvragen van bijvoorbeeld het
Oorlogsmuseum. Cultuur kleurt onze gemeente! Wij zijn het eens met de extra structurele middelen
voor jongerenwerk, opbouwwerk, maatschappelijk werk en werkbudget voor professionals in de
wijk. Wij horen regelmatig van inwoners dat er behoefte is aan beter vindbare en professionelere
hulp. Ander goed nieuws: de subsidie voor onze buitenzwembaden blijft en er komt een structurele
verhoging voor de renovatie van sportvelden. Tot slot: wij vinden het inventief dat er een pilot wordt
gestart met bakfietsen bij de buitendienst, een mooi en duurzaam idee. Wilt u ons iets vragen? Mail
ons gerust op: [email protected]
CDA Medemblik

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.